Ceļā uz Japānu

25. novembrī plkst. 15:00 Rīgas Mārtiņa ev. lut. baznīcā Slokas ielā 34, Rīgā viesosies Rīgas Doma zēnu koris ar programmu “Ceļā uz Japānu”.
Biļetes EUR 3 pirms koncerta.
Par biļešu iegādi iepriekš zvanīt 28342287.

Draudzes bibliotēka

Esiet mīļi gaidīti Rīgas Mārtiņa draudzes bibliotēkā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, 1. stāvā, otrdienās no plkst. 16:00 – 19:00.

Kā arī, kopīgās lasīšanas stundā no plkst. 17:30 – 18:30!