Praktiskās kalpošanas nozares

Altāra kopšanas grupa:

Kalpo Dievam, uzkopjot baznīcu: grīdu, logu, solu mazgāšana, altāra uzkopšana, tā segumu un altāra atribūtikas segumu mazgāšana, tepiķu tīrīšana u.c. uzkopšanas darbi. Nozare pamatā rūpējas par to, lai baznīca vienmēr būtu sakopta, tīra, kā arī gādā par cienastiem lielajos draudzes pasākumos un sadraudzībās, klājot mielasta galdus.

Altāra kopšanas grupa tiekas katru otrdienu, plkst.: 10:00, baznīcā (Slokas ielā 34).

Kontakti:

Altāra kopšanas grupas vadītāja:

Rita Gremze (tālr. 67442116).

Pērminderi:

Pērminderi ir draudzes vecajie, kas uzrauga:

  • lai baznīcā viss vienmēr būtu tīrībā un kārtībā;
  • lai dievkalpojumi noritētu svētā glītumā;
  • vēro, lai draudzē neiemaldās svešas mācības;
  • palīdz mācītājiem viņu kalpošanā: dievkalpojumos, svētbrīžos, laulībās, bērēs u.c. svētdarbībās;
  • aktīvi iesaistās draudzes dzīvē un rūpējas par baznīcas un draudzes nama ēkas stāvokli.

Pērminderiem ir arī savas sapulces, kuras notiek iepriekš izrunātājā laikā, bet pamatā viņi tiekās katru svētdienu plkst.: 08:30, baznīcā.

Kontakti:

Pērminderu darba vadītājs:

Andrejs Irbe (tālr. 26788931)

Atvērtās baznīcas grupa:

Nozare sastāv no dežurantiem, kas gādā par to, lai baznīca varētu būt atvērta katru darba dienu, visiem cilvēkiem, kas vēlas ienākt baznīcā un klusumā pabūt vienatnē ar Dievu lūgšanās, pārdomās, kā arī tā ir iespēja tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem aplūkot baznīcas iekšējo arhitektūru.

Baznīca ir atvērta katru darba dienu, plkst.: 16:00 – 19:00, izņemot Valsts un Baznīcas svētku dienas.

Kontakti:

Lai padarītu šo kalpošanu iespējamu, ir nepieciešami dežuranti, kas varētu veltīt 3 stundas sava laika svētīgai pavadīšanai baznīcā. Ja jūtat aicinājumu iesaistīties, sazinieties ar Vizmu Kigitoviču (tālr. 26575256), e-pasts: Vizma.Kigitovica@gmail.com.