Laulību kurss

14., 22., 29. maijā plkst. 18:30 Mācītājs Aivars ar sievu Kristīni aicina uz laulību sagatavošanas nodarbībām.
Īpaši aicināti visi tie pāri, kuri laulāsies tuvākajā laikā!

Pavasara talka

20. aprīlī plkst. 10:00 mīļi aicinām visus uz pavasara talku, sakopsim draudzes nama un baznīcas teritoriju, arī pašu draudzes namu!!!
Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem!Talku noslēgsim ar kopīgu sadraudzību!!!

Aicinām uz Mārtiņskolu

Nākamais mācību kurss sāksies trešdien, 31. janvārī. Nodarbības notiks draudzes namā Mārtiņa ielā 3.
MĀRTIŅSKOLA – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.