Bībeles skola

Daudzi no mums ir gājuši caur iesvētes mācību un atzinuši tās par nozīmīgām. Tomēr, tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt Mārtiņa draudzes Bībeles skolā.

Pamatā Bībeles skola tiek rīkota ar mērķi apskatīt kādu noteiktu ticības tematu, problēmu, situāciju, ņemot par pamatu Svētos Rakstus (Bībeli).

Bībeles skola mūsu draudzē notiek draudzes vakara ietvaros, baznīcā, plkst.: 19:00, iepriekš izziņotos datumos, kas parādās arī mājas lapas jaunāko ziņu sadaļā.