Aktualitātes – 2021. gada vasara

  • Dievkalpojumu kārtība un tiešraides;
  • Mācītāju atvaļinājumi;
  • Vasaras laiks kancelejā, bibliotēkā u.c..

Draudzes aktualitātes

 • Dievkalpojumi baznīcā notiek ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

  Šajā laikā covid19 vīrusa apdraudējums ir ievērojami mazinājies un ļaudīm ir plašākas iespējas apmeklēt dievkalpojumus klātienē! Svētdienas tiešraides Mārtiņa draudzes Facebook sadaļā ir pārtrauktas! Tā vietā meklēsim iespējas gatavot nelielus ierakstus audio vai video formātā.

 • Ceturtdienās, plkst. 21:00 aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos:

  • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 5. jūlija līdz 23. jūlijam un no 23. augusta līdz 29. augustam.

  • Mācītājs Andrejs Irbe būs atvaļinājumā no 9. augusta līdz 21. augustam.

  Lūgums ieplānot apmeklējumus pie mācītājiem savlaicīgi!!!

 • Jūlijā un augustā mācītāja pieņemšana otrdienās no plkst. 16:0019:00. Par tikšanos citā laikā, sazināties ar mācītājiem.

 • Jūlijā un augustā kanceleja būs atvērta otrdienās no plkst. 16:0019:00.

 • Diakonijas drēbju istaba jūlijā un augustā – slēgta, bet vajadzības gadījumā pieteikt apmeklējumu – tālrunis 28342287.

 • Draudzes bibliotēka / “grāmatu galds” –  tālrunis: 28342287, e-pasts: info@martinadraudze.lv

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00, ievērojot drošības un higiēnas prasības, kā arī pulcēšanās ierobežojumus.

 • Baznīcā un draudzes namā NEDRĪKST atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū”. [Mt 18:19-20]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!