Aktualitātes Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Dievkalpojumu kārtība;
 • Izmaiņas draudzes kalpošanas laikos;
 • Mārtiņskolas nodarbības.

Draudzes aktualitātes

 • Dievkalpojumi baznīcā notiek ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

  Aicinām katru izvērtēt riskus pirms doties ārpus mājas – apmeklēt dievnamu, un citas publiskas vietas.

  Mācītāji un kalpotāji dievkalpojumu laikā veic savus pienākumus dievkalpošanas vietā.

  Ja tajā laikā dievnamā pulcējas dievlūdzēji, ir jāievēro 2 metru distance. Visiem jālieto mutes un deguna aizsegi (maskas), un jādezinficē rokas.

  Svēto Vakarēdienu var saņemt uz mirkli noņemot masku.

  Baznīcas draudzes telpā, ievērojot distancēšanās noteikumus, var vienlaicīgi atrasties 54 personas.

 • Ārkārtas stāvokļa dēļ ir izmaiņas draudzes kalpošanas laikos:

  Klātienē netiek organizētas mācītāju un sekretāres pieņemšana, bibliotēkas un diakonijas darbs. Aicinām vērsties telefoniski un/vai vienoties par apmeklējuma laiku:draudzes tālr. 28342287 vai info@martinadraudze.lv

 • Tiešsaistē trešdienās notiek Mārtiņskola – iesvētes mācību kurss. Par iespēju pievienoties tiešsaistes lekcijām rakstiet: martinskola@martinadraudze.lv

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00, ievērojot drošības un higiēnas prasības, kā arī pulcēšanās ierobežojumus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū”. [Mt 18:19-20]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!