Jaunieši

Mēs katrs esam savādāks un atšķirīgāks viens no otra, bet mēs visi esam vienoti Kristū, mēs visi spējam draudzēties un sadarboties kopā savā starpā un visi bez izņēmuma esam Dieva bērni, neatkarīgi no vecuma, jo Baznīcā redzam dažāda gada gājuma cilvēkus – gan vecākus, gan jaunākus.

Mūsu draudzē paši mazākie brāļi un māsas Kristū ir tie, kam ir no 3 – 12 gadiem. Viņi nāk uz Baznīcu ar vecākiem un apmeklē svētdienas skolu. Svētdienas skolā viņi spēlē spēles, mācās iepazīt Kristu, organizē dažādus pasākumus, kā arī muzikālus vai pat teatrālus uzvedumus.

Mūsu draudzes jauniešu grupā ir pusaudži vecumā no 18 – 31 gadam. Mēs sanākam kopā īpaši sarīkotajos jauniešu vakaros, kuri iepriekš tiek izsludināti mūsu draudzes mājas lapā, Facebook lapā un citos plašsaziņas līdzekļos. Jauniešu vakaros mēs neformālā gaisotnē, tāpat kā mazie bērni, iemācamies pazīt Kristu, lai arī mēs zinātu, kas Viņš tāds ir un kāda ir dzīve kopā ar Dievu. Mēs apspriežam arī tās lietas, kas jauniešu vidū ir aktuālas, organizējam un plānojam mūsu darbību, lai ar saviem darbiem varētu iesaistīties baznīcas kalpošanā un pulcināt Baznīcā aizvien vairāk jauniešu, kas ir draudzes lielākie aktīvisti. Tādējādi ar saviem darbiem teicot slavu Dievam, visdažādākos veidos, un nest svētību VISIEM brāļiem un māsām Kristū.

Ik pa laikam domājam doties ekskursijās, uzspēlējam kādas spēles, labprāt domājam arī muzicēt, t.i., veidot draudzes jauniešu mūzikas grupu, lai varētu slavēt Dievu ar dziesmām, kas ir ļoti svētīgi, kā arī plānojam daudzas citas aktivitātes, kas mūs visus satuvinātu, lai arī mēs spētu satuvināt un aicināt savā pulkā ikvienu jaunieti.

Kontakti:

Jauniešu darba vadītājs:

Māc. Aivars Smuidris
Tālr.: 26522538