Draudzes vakari

Pavisam nesen esam iesākuši rīkot draudzes vakarus, kuru ietvaros visi mūsu draudzes locekļi, kā arī cilvēki, kas nepieder mūsu draudzei, var satikties uz kopējām:

  • lūgšanām;
  • Bībeles iepazīšanu
  • un kopīgu pasēdēšanu jeb sadraudzību.

 

Draudzes vakari mūsu draudzē notiek baznīcā (Rīga, Slokas ielā 34), plkst.: 18:00, iepriekš izziņotos datumos, kas parādās arī mājas lapas jaunāko ziņu sadaļā.

Draudzes vakaru ietvaros:

  1. 18:00 – 19:00: lūgšanu vakars: lūgšanas ir neatņemama katra kristieša ikdienas prakse – lūgt par tiem, kurus Dievs jums ir uzticējis, pateikties, kā arī slavēt Viņu ar lūgšanām;
  2. 19:00 – 20:00: Bībeles stunda – tiek rīkota ar mērķi apskatīt kādu noteiktu ticības tematu, problēmu, situāciju, ņemot par pamatu Svētos Rakstus (Bībeli);
  3. un 20:00: sadraudzība – brīdis, kad visi draudzes vakara dalībnieki var būt kopā un sarunāties viens ar otru, dibināt draudzīgas attiecības, aprunāties par dzīvi pie tējas, kafijas, cepumiem un visu citu, ko, nu, katrs ir atnesis; katrs dalībnieks, pēc savas paša vēlēšanās, var atbalstīt šīs sadraudzības, līdzi ņemot nelielu pārtikas groziņu; vairāk par sadraudzībām, skat. „Sadraudzības” nozares lapu.

 

Pat, ja netiekat vai nevēlaties apmeklēt kādu no draudzes vakara pasākumu daļām, darba vai kādu citu apstākļu dēļ, jūs tik un tā jebkurā brīdī varat pievienoties draudzes vakara pasākumam.

 

Kontakti:

Lai varētu turpināt rīkot draudzes vakarus, ir nepieciešami kalpotāji, kas labprāt atbalstītu un/vai regulāri rīkotu kādu no draudzes vakara pasākumu daļām:

  • lūgšanu vakars;
  • Bībeles stunda;
  • sadraudzība.

Uzzināt vairāk par draudzes vakariem un pieteikties kalpošanai šajā nozarē, var sazinoties ar māc. Aivaru Smuidri (tālr. 26522538).