Komunikāciju nozare

Nozare ir ļoti vērīga, seko, lai par visu interesanto draudzes dzīvē ikviens uzzinātu savlaicīgi, kā arī, uzklausot mācītāja Aivara ieteikumus vai idejas, cenšas padarīt draudzes dzīvi daudz kolorītāku. Piemēram, reizi 2 – 3 mēnešos, sadarbībā ar draudzi un mācītājiem, izdodot draudzes avīzi, kuru var lasīt arī te: “Draudzes avīze”.

Apsveicama ir draudzes locekļu aktivitāte un atsaucība, gatavojot rakstus un foto materiālus šai draudzes avīzītei.

Nozares mērķis – informēt draudzi par norisēm garīgajā kalpošanā mūsu draudzē, rūpēties, lai šī informācija nonāk līdz katram draudzes loceklim un viņu ģimenēm.

Nozare atspoguļo notikumus un kopējos sadraudzības brīžus foto materiālos, un jau ir uzkrājies ievērojams foto materiāls, kurš gaida sakārtošanu un sistematizēšanu, tādējādi rakstot Mārtiņa baznīcas vēsturi.

Nozares redzeslokā ir arī kontakti ar māsu draudzēm Vācijā un sadarbība ar ziedotājiem ārvalstīs.

Ieceres:

  • izveidot mūsdienīgu informācijas stendu baznīcas priekštelpā;
  • papildināt draudzes locekļu datu bāzi ar informāciju, kas palīdzētu uzrunāt jaunus cilvēkus nozares darbā;
  • raisīt domu apmaiņu draudzes locekļu, īpaši jauno cilvēku, vidū par baznīcas avīzītes saturu un formu.

Aicinām mūsu pulkā jaunus, mūsdienīgus un radošus draudzes locekļus, lai izpaustos šajā visai interesantajā jomā.

Kontakti:

Komunikāciju nozares vadītāji:

  • Ieva Ernštreite (tālr.: 29110828);
  • Viesturs Šķila (tālr.: 26551026).