Svētdienas skola

Bet Jēzus sacīja: “Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt,
jo tādiem pieder Debesu valstība”.

Mateja ev. 19:14

Mārtiņa draudzes Svētdienas skolā kopā iepazīstam Dieva vārdu un Dieva varenos darbus pasaulē, darbojamies radoši, spēlējam spēles, dziedam dziesmas un draudzējamies!

Svētdienas skolas nodarbības aktīvajā sezonā notiek katru svētdienu, dievkalpojuma laikā, izņemot mēneša otrajā svētdienā, kad svinam Ģimeņu dievkalpojumu. Pulcējamies baznīcas solu pirmajās rindās kopā ar skolotājiem, piedalāmies dievkalpojuma sākuma daļā, pēc kā dodamies uz baznīcas sakristeju (apkures sezonā) vai draudzes namu.

Bērni Svētdienas skolai var pievienoties jebkurā nodarbībā sezonas laikā. Aktīvā nodarbību sezona – no septembra trešās svētdienas līdz maija beigām.

Nodarbībās piedalās dažāda vecuma bērni (šobrīd 4-15 gadi) veidojot ģimenisku atmosfēru, mācoties palīdzēt, uzklausīt un pieņemt vienam otru.

Papildu informācija:
Kristīne Brauna, tālr.: 29332815, e-pasts: kristinebrauna@inbox.lv
Inga Rudzīte, tālr.: 26574278, e-pasts: inga.rudzite@inbox.lv
Linda Kande, tālr.: 22471741, e-pasts: lindakande@gmail.com