Lūgšanu vakari

Tā ir iespēja savās lūgšanās būt arī kalpošanā citiem. Lūgšanu vakaros var iesniegt aizlūgumus, par ko lūgties, ne tikai dievkalpojumos, kā līdz šim, bet arī šajos vakaros. Uzturēsim dinamisku aizlūgumu sarakstu, kurā parādīsies, cik ilgi, par ko tiek aizlūgts. Mudināsim atbalstīt šīs lūgšanas arī citas draudzes nozares, jo lūgšanas ir neatņemama katra kristieša ikdienas daļa – lūgt par tiem, kurus Dievs jums ir uzticējis, pateikties, kā arī slavēt Viņu ar lūgšanām.

Lūgšanu vakari mūsu draudzē notiek draudzes vakara ietvaros, baznīcā, plkst.: 18:00, iepriekš izziņotos datumos, kas parādās arī mājas lapas jaunāko ziņu sadaļā.