Aicinām uz Mārtiņskolu

Nākamais mācību kurss sāksies otrdien, 14. jūnijā. Pirmā nodarbība notiks draudzes namā (Mārtiņa ielā 3) plkst. 19:00.
MĀRTIŅSKOLA – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.

XI Starptautiskais Rīgas BRASS simpozijs

7. aprīlī plkst. 19:00, Rīgas Mārtiņa ev. lut. baznīcā (Slokas iela 34) XI Starptautiskā Rīgas Brass simpozija ietvaros notiks Simpozija koncerts, kurā piedalīsies simpozija meistarklašu dalībnieki.
Ieeja par ziedojumiem.

Aicinām uz Mārtiņskolu

Nākamais mācību kurss sāksies trešdien, 2. februārī plkst. 19:00. Pirmā nodarbība notiks baznīcā (Slokas ielā 34) plkst. 19:00, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3).
MĀRTIŅSKOLA – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgās izziņas un Dieva iepazīšanas skola.