Adventa 3. svētdiena

Svētdien, 13. decembrī, plkst. 10:00 aicinām pievienoties dievkalpojuma tiešraidē no Rīgas Mārtiņa baznīcas.
Mācītāji un kalpotāji notur dievkalpojumus ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

Adventa 1. svētdiena

Svētdien, 29. novenbrī, plkst. 10:00 aicinām pievienoties dievkalpojuma tiešraidē no Rīgas Mārtiņa baznīcas.
Mācītāji un kalpotāji notur dievkalpojumus ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

Papildus piesardzības pasākumi

1. Dievkalpojumā un lūgšanās vai citos pasākumos laipni aicināti visi, kuriem nav noteikta pašizolācija, karantīna vai redzamu elpceļu slimības pazīmju.
2. Jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem.
3. Jādezinficē rokas pirms ienākšanas dievnamā.
4. Jālieto mutes un deguna aizsegu (masku).