Draudzes bibliotēka un ‘grāmatu galds’

Mārtiņa draudzes bibliotēka darbojas Rīgas Mārtiņa draudzes namā Rīgā, Mārtiņa ielā 3.

Bibliotēkā ir bagātīgs kristīgās literatūras klāsts latviešu valodā, kā arī grāmatas angļu valodā.

Šobrīd piedāvājumā ir gandrīz četri simti grāmatu, to skaitā Bībele dažādos izdevumos, Evaņģēliju skaidrojumi, Luteriskās baznīcas pamatlicēja Mārtiņa Lutera raksti, teoloģijas profesora un mācītāja Roberta Feldmaņa teoloģiskie raksti, sprediķi, lūgšanas, grāmatas par baznīcas vēsturi, sakrālo mākslu, kristīgās grāmatas bērniem, metodiskie līdzekļi svētdienas skolai un draudzes kalpotājiem.

Bibliotēkā ir arī kristīgā daiļliteratūra un žurnāli “Ceļš”, “Mieram tuvu” un “Svētdienas rīts”, kā arī Baznīcas gadagrāmatas, no kurām vecākā datēta ar 1909. gadu.

Daudzas bibliotēkas grāmatas ir izdotas par godu Reformācijas 500. gadadienai.

Grāmatu klāsts tiek nepārtraukti papildināts gan par draudzes līdzekļiem, gan ar dāvinājumiem.

Pirmo reizi reģistrējoties bibliotēkā, lasītājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Grāmatas tiek izsniegtas lasīšanai uz mājām (termiņš – viens mēnesis).

Šeit varat iepazīties ar Mārtiņa draudzes bibliotēkas grāmatu sarakstu.

Bibliotēkas darba laiks – otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00

Grāmatas var saņemt un nodot arī draudzes kancelejas darba laikā.

Draudzes ‘grāmatu galds’ atrodas kancelejā un grāmatas iespējams iegādāties tās darba laikā.

‘Grāmatu galdā’ ir pieejama kristīgā un garīgā literatūra.

Iespējams iegādāties:

  • iesvētes kursa pamatgrāmatas – “Mazais katehisms”, “Mīlestība, patiesība un žēlastība”;
  • Bībele – dažādi izdevumi;
  • par attiecībām, gatavojoties laulībai vai esot laulībā – “Piecas mīlestības valodas”, “Nesatricināmā”, “Laulība starp radīšanu un mūžību”, “Kaut es to būtu zinājis pirms kāzām”;
  • par vīriešu un sieviešu iekšējās pasaules izpratni – “Tikai vīriešiem”, “Tikai sievietēm”, “Prieks būt sievietei”, “Sievas lūgšanas spēks”;
  • vecākiem – “Vecāku lūgšanas spēks”, “Bērni – svētība un pienākums”;
  • bērniem – bērnu Bībele un citas bērnu grāmatas par Kristībām, Svēto Vakarēdienu, Baušļiem un dievkalpojumu;
  • u. c., piemēram, “Lūgsim Dievu”, “Lūgšana ar Lutera mazo katehismu”, “Žēlastība un atkal žēlastība”, “Nesvētā trīsvienība”, “Grāmatiņa par gudrību”, “Kāpēc gan ticēt Dievam”, “Dieva āmurs”, “Dienišķā maize” u.c.

Kancelejas darba laiks:
otrdienās no plkst. 16:00 – 19:00
ceturtdienās no plkst. 15:00 – 17:00