Dārzkopība un teritoriju apsaimniekošana

Dārzkopības nozare pamatā nodrošina baznīcas un draudzes nama teritoriju apsaimniekošanu un uzkopšanu.

Veicamie darbi visa gada laikā:

 • zāliena nogrābšana no kritalām;
 • krūmu un dzīvžogu apdobju irdināšana;
 • puķu dobju sagatavošana;
 • stādīšana;
 • ravēšana;
 • irdināšana;
 • krūmu zaru retināšana;
 • zāliena pļaušana (apmēram 10 reizes sezonā);
 • liepu atvašu nogriešana;
 • klinteņu un vilkābeļu dzīvžogu cirpšana;
 • sauso zaru savākšana;
 • lapu grābšana rudenī (apmēram 4 reizes sezonā);
 • komposta izvešana un komposta kaudzes regulāra sakārtošana;
 • ielu tīrīšana (530m2 – pieguļošo ielu platība).

Lai gūtu priekšstatu par nozares darba nopietnību, piedāvājam dažus interesantus faktus:

– Baznīcas kopējā platība ir 7996,7 m2:

 • zem būvēm: 790 m2;
 • ceļi, laukumi: 700 m2;
 • apstādījumi: 7170 m2;
 • liepu alejā ir 117 liepas;
 • dzīvžogs: 72 t.m.

– Savukārt, draudzes nama kopējā platība ir 3934 m2:

 • zem būvēm: 1055 m2;
 • ceļi, laukumi: 410 m2;
 • apstādījumi: 2468 m2;
 • koki: 18 gab.;
 • dzīvžogs: 20 t.m.

Kontakti:

Kā redzat, arī šajā nozarē darba nekad neaptrūkstas un, laipni aicināts, ir katrs interesents. Lai gūtu plašāku informāciju par šo kalpošanas nozari, sazinieties ar Mariannu Erdmani (tālr. 29459036).