Sadraudzības

Sadraudzības ir brīži, kad visi Baznīcas pasākuma dalībnieki var pabūt kopā un sarunāties viens ar otru, dibināt draudzīgas attiecības, aprunāties par dzīvi pie tējas, kafijas, cepumiem un visu citu, ko, nu, katrs ir atnesis sev līdzi – jā, katrs dalībnieks, pēc savas paša vēlēšanās, var atbalstīt šīs sadraudzības, ņemot līdzi nelielu pārtikas groziņu.

Sadraudzību galvenais uzdevums ir veicināt draudzību starp dažādiem cilvēkiem, kas apmeklē kādu no Baznīcas pasākumiem: lielie vai mazie Baznīcas vai Valsts svētki, Mārtiņskola, semināri, sapulces, konferences, Muzeju vai Baznīcu naktis, Bībeles skola, u.c. pasākumi.

Sadraudzību ietvaros var notikt:

 • muzikāli pasākumi – kopīga sadziedāšanās;
 • sveikšana, lai apsveiktu draudzes locekļus dzimšanas dienā, vārda dienā vai kāda cita notikuma dēļ;
 • var notikt arī kādi atraktīvi pasākumi, kurus organizē paši draudzes locekļi:
  • anekdošu pauzes;
  • mēmais šovs par kristīgām tēmām;
  • rokdarbu darbnīca;
 • u.c. pasākumi, kas veicina sadraudzību gan bērnu, gan pusaudžu, gan pieaugušo vidū.

Kontakti:

Vairāk informācijas par sadraudzībām var gūt, sazinoties ar:

 • draudzes sekretariāta vadītāju Vinetu Fišeri (tālr. 26132624), kas var sniegt informāciju par tuvākajām sadraudzībām;
 • draudzes altāra kopšanas grupas vadītāju Ritu Gremzi (tālr. 67442116), kas atbild par sadraudzības galda klāšanu;
 • un māc. Aivaru Smuidri (tālr. 26522538), kas atbild par sadraudzības aktivitātēm.

Ja vēlaties atbalstīt sadraudzības, ņemot dalību galda klāšanā vai aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā, sazinieties ar iepriekš minētām, atbildīgām personām.