Aktualitātes Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Dievkalpojumu kārtība un tiešraides;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Diakonijas drēbju istaba.

Draudzes aktualitātes

 • Dievkalpojumi baznīcā notiek ierastajā laikā – svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.

 • Svētdienas dievkalpojumi tiek straumēti Facebook Mārtiņa draudzes sadaļā. Dievkalpojumu ieraksti pieejami arī Mārtiņa draudzes Youtube kanālā.

 • Ceturtdienās, plkst. 21:00 aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

 • Aicinām pievienoties Bībeles stundām Zoom platformā divreiz mēnesī ceturtdienu vakaros plkst. 19:15.

  Zoom pievienošanās saiti publiskosim saziņas līdzekļos. Lasīsim Marka evaņģēliju. Bībeles stundas notiks: 29.04.; 13.05.; 27.05.; 10.06.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00, ievērojot drošības un higiēnas prasības, kā arī pulcēšanās ierobežojumus.

 • Draudzes bibliotēka / “grāmatu galds” –  tālrunis: 28342287, e-pasts: info@martinadraudze.lv

 • Diakonijas drēbju istabas darbība uz laiku ierobežota. Apmeklējums iespējams tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruni: 26345023 (Iveta).

 • Baznīcā un draudzes namā NEDRĪKST atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū”. [Mt 18:19-20]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!