Mārtiņa draudzes fonds

“Āgenskalna kopienas atbalsta fonds”

     Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze ir nodibinājusi sabiedrisku organizāciju – nodibinājumu „Āgenskalna kopienas atbalsta fonds”. Nodibinājums tika dibināts ar mērķi aktivizēt darbību ārpus draudzes reliģiskajām aktivitātēm un paplašināt darbības jomu loku – iedzīvotājiem gan garīgi, izglītojoši, gan saimnieciski palīdzot ikdienas dzīvē.

Kopš 2014.gada marta Mārtiņa draudzes nodibinājumam „Āgenskalna kopienas atbalsta fonds” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespējas ziedotājiem saņemt likumā noteiktās nodokļu atlaides (zemāk ir pieejams Valsts ieņēmumu dienesta lēmums).

Nodibinājums savu darbību vēlas vērst uz Mārtiņa baznīcas kā Pārdaugavas un visas Rīgas garīgās dzīves un kultūras centru. Tāpat ir plānots paplašināt draudzes nama atvērtību tiem sabiedrības locekļiem, kuriem ir nepieciešama ne tikai kāda materiāla vai saimnieciska palīdzība, bet kuri ilgojas savās dzīvēs pēc garīga stiprinājuma, kas sakņojas kristīgās vērtībās.

Arī par Fondā saziedotajiem līdzekļiem 2015.gadā ir izbūvēta uzbrauktuve personām ar īpašām vajadzībām, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem. 2015.gada beigās baznīcā tika izbūvēts jauns sanitārais mezgls, kurā visas ērtības var baudīt arī vecāki cilvēki, kā arī personas ar īpašām vajadzībām.

Fonda aktivitātes

1) Arī par Fondā saziedotajiem līdzekļiem 2015.gadā ir izbūvēta uzbrauktuve personām ar īpašām vajadzībām, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem. 2015.gada beigās baznīcā tika izbūvēts jauns sanitārais mezgls, kurā visas ērtības var baudīt arī vecāki cilvēki, kā arī personas ar īpašām vajadzībām.
2) 2016.gadā Fonds kopā ar Rīgas Mārtiņa draudzi vāc līdzekļus Rīgas Mārtiņa baznīcas pamatu hidroizolācijas veikšanai, projekta nosaukums ir “Lai baznīca stāvētu 1000 gadu!”. Daļu no darbiem ir veikuši arī mūsu draudzes locekļi – gan vīri, atrokot pamatus priekš darbu veikšanas, gan visi kopā talkā sakopjot baznīcas apkārtni pēc būvdarbiem. Viss darbu apjoms sastāda kopējo summu ap EUR 20’000,00. Daudz no ieplānotā jau ir izdarīts un ir plānots šos darbus pabeigt šogad. Vēl palikuši beigu darbi baznīcas kreisajā pusē. Tomēr arī šo darbu pabeigšanai būtu nepieciešams vēl finansiāls atbalsts.
3) Tāpat ir veikta celiņa bruģēšana Mārtiņa baznīcas labajā pusē, no baznīcas ieejas līdz ieejai sakristejā. Plānots ir arī veikt celiņa izbruģēšanu apkārt visai baznīcai, līdz ar to pa celiņu būs iespējams apiet apkārt visai baznīcai. Kopējo atlikušo darbu summa plānota ap EUR 4’000,00. Ja finanšu resursi būs savākti, tad šos darbus arī plānots pabeigt šogad.
4) Draudzes fonds ir arī uzrunājis ziedotājus ar mērķi padarīt Rīgas Mārtiņa baznīcu vēl gaišāku un mājīgāku. Raksti saka: “Un Dievs sacīja: “Lai top gaisma.” Un gaisma tapa” /1Moz: 3/. Tiek plānots veikt visu baznīcas spuldžu nomaiņu uz efektīvākajām un gaišākām LED spuldzēm. Kopējais spuldžu apjoms sastāda 80 gab. E27 spuldzes un 80 gab. E14 spuldzes. Kopējā tāme ir ap EUR 750,00. Arī šim mērķim ir iespējams ziedot draudzes Fondam.
5) No lielākiem un tālākajiem projektiem Fonds lūdz ziedot ērģeļu II manuāla restaurācijai. Informācijai vēlamies teikt, ka 1893. gadā baznīcā iebūvēja Walker firmas ērģeles ar 2 manuāļiem un 20 balsīm. Šīs ērģeles ir kultūras piemineklis, kas līdz ar II manuāla restaurēšanas pabeigšanu kļūtu par pilnvērtīgu koncertinstrumentu. Šī manuāla restaurācijas izmaksas tiek lēstas ap EUR 7’000,00 – 8’000,00.
6) Lai panāktu Mārtiņa baznīcas energoefektivitāti, kā arī lai nodrošinātu baznīcas saglabāšanu, baznīcai ir nepieciešams veikt visu logu nomaiņu. Pašreizējie logi ir jau savu laiku nokalpojuši, tie nenodrošina ne pietiekošu gaismas caurlaidību, ne arī siltumnoturību. Tādēļ ilgtermiņa mērķis ir veikt visu logu nomaiņu. Kopējā šī projekta tāme sastāda summu ap EUR 130’000,00. Lai varētu pretendēt uz fondu līdzekļiem un valsts atbalstu, mums pašiem ir nepieciešams starta līdzmaksājums, kura apmērs ir vismaz 10-15%. Tādēļ arī šī projekta realizāciju ikviens tiek aicināts atbalstīt.

Par citiem turpmākajiem projektiem tiks ziņots arī turpmāk.

Ziedot ir iespējams uz sekojošiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Nodibinājums “Āgenskalna kopienas atbalsta fonds”

Reģ.nr. 40008193300

Adrese: Mārtiņa iela 3-1, Rīga, LV-1048

Konts: LV69HABA0551038274975

Swedbank AS

Pateicamies par Jūsu ziedojumiem un atbalstu! 

Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt fonda valdes priekšsēdētājam Jānim Mooram pa tālr. 29416200 vai rakstīt: janis.moors@moors.lv

Ar cieņu, Jānis Moors
Mārtiņa draudzes priekšnieks un
Nodibinājuma „Āgenskalna kopienas atbalsta fonds”
Valdes priekšsēdētājs

Lejuplādēt: VID lēmums.