Mārtiņskola

Mārtiņskola ir kristību-iesvētes mācību kursi, kas ir pieejami jebkuram, kas vēlas daudz tuvāk un nopietnāk iepazīt Dievu un kristīgo baznīcu, kā arī mācību noslēgumā, pēc savas paša vēlēšanās, vēlas kristīties un iesvētīties mūsu draudzē.

Mārtiņskolas programmā ir:

1) lekcijas, kas sniedz informāciju par dažādiem ticības tematiem, piemēram:

  • Kristīgās ticības pamati;
  • Kas ir Dievs?
  • Kāds ir Dievs?
  • Dieva attiecības ar cilvēkiem un cilvēku attiecības ar Dievu;
  • Cilvēku savstarpējās attiecības;
  • Kristīga cilvēka attieksme pret dzīvi un šo pasauli;
  • un daudzi citi temati.

2) diskusiju grupas, kas sastāv no aptuveni 7 – 10 cilvēkiem, kas savā starpā, brīvā, neformālā gaisotnē, pie tējas, kafijas un cepumiem, diskusijas vadītāja klātbūtnē, var apspriest lekcijas materiālu. Ja rodas kādi jautājumi par kursa materiālu, diskusijas vadītājs, pēc nepieciešamības, var atbildēt uz jūsu jautājumiem.

3) izbraukums, kura ietvaros norit gan lekcijas, gan diskusiju grupas, un vēl papildus dažādi muzikāli un sadraudzības pasākumi, lai visi kursa dalībnieki varētu daudz ciešāk un tuvāk iepazīties viens ar otru.

4) kursa noslēgumā:

  • privāta saruna ar mācītāju;
  • iespēja kristīties un tikt iesvētīts, lai saņemtu Svēto Vakarēdienu.

Mārtiņskolas nodarbības notiek katru trešdienu plkst. 19:00 draudzes namā (Rīgā, Mārtiņa ielā 3), ar lekcijām un diskusijām.

Kopumā ir 15 bezmaksas nodarbības (neieskaitot dievkalpojumus), kas ilgst aptuveni 1,5 – 2 stundas.

Jaunais Mārtiņskolas kurss atsāksies 2021. gada 15. septembrī.

Kristības un Iesvētības notiks dievkalpojumā Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī.

Pieteikšanās obligāta, rakstot vārdu, uzvārdu un telefona nr. uz e-pastu: martinskola@martinadraudze.lv

Mārtiņskolas vadītāji:

Mācītājs Aivars Smuidris

Dzimis 1974. gada 3. februārī, Madonā/ 2003. gadā beidzis LELB Lutera Akadēmiju/ 2003. gada 29. novembrī ordinēts mācītāja amatā / Kalpojis Rīgas Augšāmcelšanās draudzē/ Mācītājs ir profesionāls mūziķis un spēlē saksofonu pūtēju orķestrī “Rīga” / Rīgas Mārtiņa draudzē kalpo kopš 2009. gada 1. decembra

Diskusiju vadītāji:

Par diskusiju grupas vadītāju var pieteikties ikviens, kas ir izgājis Mārtiņskolas apmācību, vai jekuru citu kristību-iesvētes mācību kursu, kas ir noticis mūsu draudzē pirms Mārtiņskolas. Lai uzzinātu vairāk par šo kalpošanu, sazinieties, lūdzu, ar mācītāju Aivaru Smuidri.

Mācītājs pieņem draudzes kancelejā:

Otrdienās 16.00-19.00

Ceturtdienās 15.00-17.00

Draudzes namā – Mārtiņa ielā 3, Rīgā.

Tējas-kafijas grupa:

Laipni aicinām ņemt dalību pavāru grupas kalpošanā, lai atbalstītu kursa apmeklētājus ar pārtikas dāvanām, klājot tās galdā.

Uzzināt vairāk par šo kalpošanu var pie Mārtiņskolas koordinatores Evijas Buļas (e-pasts: martinskola@martinadraudze.lv).