Pavasara talka

6. aprīlī plkst. 10:00 mīļi aicinām visus uz pavasara talku, sakopsim draudzes namu un baznīcas teritoriju!!!
Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem!

Talku noslēgsim ar kopīgu sadraudzību!!!

Aicinām uz Mārtiņskolu

Nākamais mācību kurss sāksies trešdien, 13. februārī. Pirmā nodarbība notiks baznīcā plkst. 19:00, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3).
MĀRTIŅSKOLA – tā ir sagatavošanās kristībām un iesvētībām, kā arī garīgas izziņas un Dieva iepazīšanas skola.