Oktobris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos;
 • Bibliotēka un grāmatu galds;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Lūgšanu vakari;
 • Notikumu grafiks.

Oktobra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
01. okt.
Piektdiena
18:00 Jauniešu tikšanās draudzes mājā, Mārtiņa ielā 3.
“Vai BĪBELĒ ir humors”
03. okt.
Svētdiena
10:00 Pļaujas svētki – 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem / Skolotāju diena. Dievkalpojumu svinēsim kopā ar svētdienas skolas bērniem, jo tā būs arī svētdienas skolas sākuma diena. Mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visa vecuma bērniem.
03. okt.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Dakteru diena.
Pēc dievkalpojuma draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Konsultācijas un palīdzību draudzes ļaudīm piedāvās: ģimenes ārste Krista Roze un kardioloģe Dina Dziļuma. Būs pieejama arī draudzes labdarības aptieka.
07. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Katehētiskais (mācību) dievkalpojums.
07. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
10. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
14. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
14. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
17. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
21. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
24. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
28. okt.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
28. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
31. okt.
Svētdiena
10:00 Reformācijas dienas dievkalpojums.
Tā ir Luteriskās baznīcas simboliska dzimšanas diena. Šajā dienā, 1517. gada 31. oktobrī, Mārtiņš Luters publiskoja 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību.
04. nov.
Ceturtdiena
18:00 Visu svēto dienai veltīts dievkalpojums.
Šī piemiņas diena ik gadus ir 1. novembris. Lai arī luteriskās ticības apliecības noliedz svēto piesaukšanu vai pielūgšanu, tomēr svēto pieminēšana un godināšana ir svarīga mūsu pašu un mūsu baznīcas garīgajai dzīvei

Draudzes aktualitātes

 • IZMAIŅAS – no oktobra mainīti mācītāja pieņemšanas un kancelejas darba laiki Mārtiņa ielā 3:
  • Otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 māc. Aivars Smuidris;
  • Trešdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00 māc. Aivars Smuidris un Andrejs Irbe.
 • Draudzes bibliotēka un grāmatu galds atvērts otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 draudzes namā.

 • Diakonijas drēbju istaba atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Lūgšanu vakariceturtdienās, plkst. 21:00. Aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem.” [Ebr. 10:24]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!