Marts Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Izmaiņas pieņemšanas laikos;
 • Bibliotēka un grāmatu galds;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Lūgšanu vakari;
 • Draudzes koris;
 • Notikumu grafiks.

Marta mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
06. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – INVOCABIT – Gavēņa laika pirmā svētdiena.
10. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
10. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
13. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – REMINISCERE – Gavēņa laika otrā svētdiena.
17. mar.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
17. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
20. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – OCULI – Gavēņa laika trešā svētdiena.
24. mar.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
24. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
27. mar.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – LAETARE – Gavēņa laika 4. svētdiena.
Dievkalpojumā piedalīsies Rīgas Mārtiņa draudzes koris.
27. mar.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu ar ģimenes ārsti Kristu, kardioloģi Dinu un labdarības aptieku.

NB! Tie, kuriem nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni asinīs, ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres Daces, nāk laikā no plkst. 09:00 līdz 10:00 uz doktorātu.

31. mar.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanas vakars.
31. mar.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
03. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – JUDICA – Ciešanu laika 1. svētdiena.
03. apr.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!

Draudzes aktualitātes

 • IZMAIŅAS – mācītāja pieņemšanas un kancelejas darba laiki Mārtiņa ielā 3:
  • Otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 māc. Aivars Smuidris;
  • Trešdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00 māc. Aivars Smuidris un Andrejs Irbe.
 • Draudzes bibliotēka un grāmatu galds atvērts otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 draudzes namā.

 • Diakonijas drēbju istaba atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Lūgšanu vakariceturtdienās, plkst. 21:00. Aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā Mārtiņa ielā 3 lielajā zālē: otrdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt. 18:19-20]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!