Vasaras laiks Rīgas Mārtiņa draudzē

Jūlijā draudzes kanceleja strādās tikai otrdienās no plkst. 16:0019:00.

Mācītāja Aivara Smuidra pieņemšanas laiki:
otrdienās3., 24. un 31. jūlijā no plkst. 16:0019:00.
Mācītājs Aivars Smuidris atvaļinājumā no 10.21. jūlijam.
7. augustā NEnotiks mācītāja Aivara Smuidra pieņemšana.

Jūlijā diakonijas drēbju istaba slēgta, darbu atsāks 14. augustā.