Laulību kurss

8., 15., 22. maijā plkst. 18:30 Mācītājs Aivars ar sievu Kristīni aicina uz laulību sagatavošanas nodarbībām.
Īpaši aicināti visi tie pāri, kuri laulāsies tuvākajā laikā!


Laulību kurss

Mācītājs Aivars ar sievu Kristīni aicina uz laulību sagatavošanas nodarbībām, pirmdienās 8., 15. un 22. maijā plkst. 18:30, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3., Rīgā.

Mīlestība un attiecības ir Dieva dāvana! Mums visiem ir jāmācās par šo dāvanu rūpēties.

Ir daudz lietu, kuras vērts pārrunāt, gatavojoties laulībām.

Gaidīsim:

  • pārus, kuri tuvākajā laikā plāno laulāties;
  • pārus, kuri ir jau laulāti, bet nebija iespēja atnākt uz laulību kursu pirms laulībām.