Septembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Kalpošanas iespējas draudzē;
 • Diakonijas diena;
 • Mārtiņskola;
 • Notikumu grafiks.

Septembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
03. sep.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Atkalsatikšanās PIKNIKS pēc vasaras draudzes nama pagalmā.
Aicinām ņemt kādu cienastu bufetes galdam.
Atcerēsimies vasarā piedzīvoto, paskatīsimies bildes.
07. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. sep.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā.
07. sep.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
10. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
10. sep.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
14. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar SLAVAS dziesmām.
14. sep.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
14. sep.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
15. sep.
Cet
no 15.09. vakara līdz 17.09. pēc-pus-dienai Paplašinātais padomes izbraukums Burtniekos.
Pieteikties līdz 12. septembrim pie sekretāres Daces, tālr. 28342287.
Sestdienas viesis LELB mācītājs, Starptautiskā Pastorālās vadības institūta attīstības vadītājs Eiropā Artis Eglītis.
Līdzmaksājums EUR 30 – pārskaitīt uz draudzes kontu, maksājuma mērķī norādot: “Līdzmaksājums padomes izbraukumam“.
17. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
19. sep.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
20. sep.
Trešdiena
19:00 Pirmā nodarbība MĀRTIŅSKOLĀ!
Garīgās izziņas, Dieva iepazīšanas un Kristību-Iesvētību sagatavošanas nodarbības. Tiekamies trešdienās draudzes namā Mārtiņa ielā 3. Kursa noslēgumā Kristības un Iesvētības Dievkalpojumā Otrajos Ziemsvētkos 26. decembrī.
Pieteikties: martinskola@martinadraudze.lv un vairāk informācijas martinadraudze.lv.
21. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. sep.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā.
21. sep.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
22. sep.
Piektdiena
18:00 Jauniešu vakars.
Sarunu tēma: “Kā ieaicināt JĒZU ikdienā”.
24. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pirmā nodarbība SVĒTDIENAS SKOLĀ. Vecāki ar bērniem pulcējas baznīcā uz dievkalpojuma sākumu. Pēc grēksūdzes bērni ar skolotājām dodas uz nodarbību draudzes mājā. Pēc dievkalpojuma vecāki izņem bērnus draudzes mājā.
24. sep.
Svētdiena
Pēc diev-kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu, iepriekš piesakoties pie sekretāres Daces, tālr. 28342287.

26. sep.
Otrdiena
10:30 Svētbrīdis baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.
28. sep.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
28. sep.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
28. sep.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.
01. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – PĻAUJAS SVĒTKI.
Piedalīsies draudzes koris.
01. okt.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’.
Aicinām ņemt kādu cienastu kopīgam galdam.
05. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
05. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā.
05. okt.
Ceturtdiena
21:00 Vakara lūgšana Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidē.

Draudzes aktualitātes

 • Nāc dziedāt jauktajā Mārtiņa draudzes korī!

  Šajā sezonā ir jau iecerēti vairāki projekti, kuros plānojam piedalīties. Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.comVisu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Par kalpošanas iespējām vaicāt mācītājam Aivaram vai draudzes kancelejā:

  • altāra grupa – baznīcas sakopšana otrdienu rītos;
  • draudzes nama uzkopšanas grupas;
  • diakonijas kalpošanā – drēbju istabā, diakonijas dienu rīkošanā;
  • pērminderu kalpošanā;
  • Mārtiņskolas kalpošanā.
 • Šobrīd aktuālās saimniecība lietas, kuras var atbalstīt veidojot mērķziedojumus:

  • Baznīcas logu nomaiņas projekts “Ielaid gaismu”;
  • Mērķziedojums apkures izmaksu segšanai – draudze ik mēnesi veic kredīta apmaksu par granulu katlu baznīcas sakristejā un ir nepieciešams iegādāties granulas apkures katlam nākamajai apkures sezonai.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

  Baznīcā ir iespējams veikt ziedojumu, izmantojot arī QR kodu – tie atrodami pie ziņojuma dēļa.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Ceturtdienās, plkst. 21:00, aicinām vienoties kopīgā vakara lūgšanā Mārtiņa draudzes Facebook lapas tiešraidēs.

  “Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu.” [Rm 14:19]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!