Jūnijs Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Draudzes dienas “Gančauskās”;
 • Notikumu grafiks.

Jūnija mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
04. jūn.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. jūn.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Trinitatis – Trīsvienības svētki.
11. jūn.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
11. jūn.
Ceturtdiena
Pēc diev- kalpo- juma JAUNIEŠU TIKŠANĀS.
Sarunu tēma “Prieks”. Tiekamies draudzes namā Mārtiņa ielā 3 ap plkst. 19:30.
14. jūn.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

18. jūn.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
21. jūn.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
25. jūn.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
28. jūn.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 29. jūnija līdz 12. jūlijam, kā arī no 17. augusta līdz 23. augustam. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00, draudzes namā Mārtiņa ielā 3.

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00, draudzes namā Mārtiņa ielā 3.

 • 31.07. – 02.08. – notiks DRAUDZES DIENAS “Gančauskās” – Nometnē piedzīvosim sadraudzību, kopīgas lūgšanas un dziesmas, atpūtu no ikdienas, spēles, izjādes ar zirgiem un citas aktivitātes.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Pie Tevis ir dzīvības avots, Tavā gaismā mēs ieraugām gaismu.” [Ps 36:10]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!