Aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Klusā nedēļa;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Ziedojumi;
 • Notikumu grafiks.

Aprīļa mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – JUDICA – Ciešanu laika pirmā svētdiena.
03. apr.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
04. apr.
Pirmdiena
18:00 Jauniešu tikšanās draudzes mājā.
Sarunu tēma: “Stress ikdienā”.
07. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. apr.
Ceturtdiena
19:00 XI Starptautiskais RĪGAS BRASS Simpozijs 2022. – SIMPOZIJA KONCERTS.
Piedalās Simpozija meistarklašu dalībnieki. Ieeja par ziedojumiem.
07. apr.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda draudzes mājā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
10. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena.
10. apr.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma No māsu draudzes Travemindē saņemts jauns palīdzības sūtījums.
Aicinām apmeklēt drēbju istabu draudzes nama lielajā zālē.
11. apr.
Pirmdiena
18:30 Krusta ceļš un Krusta godināšanas svētbrīdis baznīcā.
12. apr.
Otrdiena
18:30 Filmu vakars draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
13. apr.
Trešdiena
18:30 Vespere – svētbrīdis baznīcā gregorisko dziedājumu noskaņās.
Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
14. apr.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums – Viridum – Zaļā ceturtdiena.
15. apr.
Piektdiena
15:00 Pasha – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā – dievkalpojumu noturēsim pēc īpašas Lielās Piektdienas kārtības, kurā būs Kristus ciešanu stāsta lasījums, mūsu draudzei tradicionālā mirušo pieminēšana, litānija, krusta godināšana un Svētais Vakarēdiens. Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
16. apr.
Sestdiena
22:30 Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts vigīlija.
Kristības un Kristību solījuma atjaunošana.
17. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – LIELDIENAS – Kristus Augšāmcelšanās svētki.
18. apr.
Pirmdiena
11:00 Otro Lieldienu dievkalpojums.
21. apr.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanas vakars.
23. apr.
Sestdiena
10:00 Draudzes nama uzkopšanas talka.
Mīļi aicinām palīgā ikvienu! Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem! Sadraudzība noslēdzot.
24. apr.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Quasi modo geniti – Baltā svētdiena.
24. apr.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu.
28. apr.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
28. apr.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
01. mai.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Misericordia Domini – Trešā Lieldienu svētdiena.
01. mai.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • drēbju istabu lielajā zālē;
 • draudzes doktorātu ar ģimenes ārsti Kristu, kardioloģi Dinu un labdarības aptieku.

NB! Tie, kuriem nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni asinīs, ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres Daces, nāk laikā no plkst. 9:00 līdz 9:45 uz doktorātu.

01. mai.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!

Draudzes aktualitātes

 • Klusajā nedēļā no 10. aprīļa līdz 18. aprīlim – SLĒGTA kanceleja, bibliotēka, drēbju istaba un NENOTIEK mācītāja Aivara Smuidra un mācītāja Andreja Irbes pieņemšana.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā Mārtiņa ielā 3 lielajā zālē: otrdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:00 līdz 13:30. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.com .

 • Aicinājums pieteikties KALPOT ATVĒRTAJĀS BAZNĪCAS STUNDĀS.

  Jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas darba dienās no plkst. 16:0019:00. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē! Aicinām kalpošanā cilvēkus, kas varētu atrast šīs trīs stundas reizi mēnesī kalpošanā baznīcā. Informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com .

 • DATUMI, ko jau laicīgi vērts atzīmēt savos kalendāros:

  • 14.05. – draudzes pavasara ekskursija – informācija sekos;
  • 28.05. – Baznīcu nakts – aicinām pieteikties palīgus Baznīcu nakts organizēšanā un nodrošināšanā.
 • Diakonijas drēbju istaba atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

 • Draudzes bibliotēka un grāmatu galds atvērts otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 draudzes namā.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Saimnieciskās lietas:

  • Paldies par veiktajiem ziedojumiem martā apkures izdevumu segšanai!
  • Divu baznīcas logu iekšējo vitrāžu restaurācija ir pabeigta.
  • Turpinās baznīcas logu atjaunošanas fasādēs apliecinājuma kartes izstrāde.
  • Turpinām vākt ziedojumus baznīcas logu nomaiņas projektam “Ielaid gaismu”.
  • Pakāpeniski veiksim baznīcas žoga – mūra stabu remontu.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus!

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Celies un rīkojies, Kungs ir ar tevi!” [1L22:16b]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!