Vasara Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Vasaras darba laiks;
 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Draudzes kanceleja, bibliotēka un diakonija;
 • Draudzes dienas;
 • Notikumu grafiks.

Vasaras notikumu grafiks

Datums Laiks Notikums
07. jun.
piektdiena
18:00-24:00 BAZNĪCU NAKTS.
Pavadīsim vakaru ar Svēto Rakstu pārdomu brīžiem, lūgšanām, ekskursijām un mūziku.
09. jun.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Svētā Gara svētki – Vasarsvētki. Iesvētību dievkalpojums.
Pēc Dievkalpojuma liturģijas noslēguma turpināsim svinēt svētkus ar slavas dziesmām.
13. jun.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
16. jun.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Trinitatis – Trīsvienības svētki.
Dievkalpojumā piedalīsies Rīgas Mārtiņa draudzes koris, diriģente Laima Vikmane.
16. jun.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni.
20. jun.
ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
Lūgšanu vadīs evaņģēlists Andrejs Irbe.
20. jun.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
23. jun.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
27. jun.
ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
30. jun.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
30. jun.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. – Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • Doktorāts un labdarības aptieka šoreiz NEBŪS;
 • Mūsu Diakonijas noliktavās sakrājušās dažādas mantas. Tādēļ rīkojam akciju “NOLIKTAVU TĪRĪŠANA”. Precīzāka informācija sekos vēlāk.
04. jūl.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
07. jūl.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs dr. Uldis Jumejs.
11. jūl.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
14. jūl.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
18. jūl.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
21. jūl.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
21. jūl.
svētdiena
13:00 Kapu svētki.
Pleskodāles kapos.
21. jūl.
svētdiena
15:00 Kapu svētki.
Lāčupes kapos.
25. jūl.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
28. jūl.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sestā svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs dr. Uldis Jumejs.
01. aug.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
04. aug.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Brīvdabas dievkalpojums.

Vasaras “darba” laiks Mārtiņa draudzē

 • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 19. jūnija līdz 24. jūnijam, kā arī no 1. jūlija līdz 13. jūlijam un no 5. augusta līdz 9. augustam. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi. Mācītājs pieņems apmeklētājus: 16. jūlijā, 23. jūlijā, 30. jūlijā, 13. augustā, 20. augustā, 27. augustā no plkst. 16:00 līdz 19:00. Lūgums zvanīt mācītājam, ja nepieciešams cits laiks.

 • Draudzes kanceleja slēgta no 1. jūlija līdz 14. jūlijam. Kanceleja atvērta otrdienās no 16. jūlija līdz 27. augustam no plkst. 16:00 līdz 19:00. Kancelejā iespējams iegādāties arī grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’.

 • Ceturtdienu dievkalpojumus no 20. jūnija līdz 22. augustam svinēsim bez ērģelēm.

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Jūlijā un augustā darbosies tāpat kā kanceleja – otrdienās no 16. jūlija līdz 27. augustam no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Jūlijā un augustā drēbju istaba SLĒGTA.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • 26.07. – 28.07. – jau ceturto gadu notiks DRAUDZES DIENAS “Gančauskās”.
  Draudzes dienā piedzīvosim sadraudzību, kopīgas lūgšanas un dziesmas, atpūtu no ikdienas, spēles, izjādes ar zirgiem un citas aktivitātes. Sestdienas pēcpusdienu pavadīsim kopā ar mācītāju Andri Krauliņu. Pārdomu tēma vakaram:  “Es – Tu un garīgā dzīve!” Piesakieties lielie un mazie – nometne visiem!!!! Aicinām pieteikties arī palīgus draudžu dienu organizēšanā.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Tādēļ mēs nezaudējam cerību; kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais – atjaunojas no dienas dienā.” [2Kor 4:16]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!