Vasara Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Draudzes darba laiks vasarā;
 • Diakonijas drēbju istaba
 • Draudzes nometnes;
 • Brīvdabas dievkalpojums;
 • Notikumu grafiks.

Jūnijs – Jūlijs

Datums Laiks Notikums
01. jun.
Piektdiena
18:00-24:00 BAZNĪCU NAKTS. Pavadīsim vakaru ar Svēto Rakstu pārdomu brīžiem, lūgšanām, ekskursijām un mūziku. Plkst. 18:15 Mārtiņa draudzes un Krusta baznīcas koru koncerts. Plkst. 20:00 Ievas Akurāteres un Ilzes Gruntes koncerts. Vakara gaitā: Modris Baumanis (klasiskā ģitāra), Emanuels Fernandezs (flauta), Liene Andreta Kalnciema (ērģeles), Kitija Staltmane (flauta), Elīna Saulīte (Oboja), Lelde Rasnace (Klavieres), Aivars un Kristīne Smuidri naktī ar slavas dziesmām.
03. jun.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
07. jun.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
10. jun.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Draudzes kalpotāju tikšanās ar “MĀRTIŅSKOLAS” audzēkņiem.
13. jun.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
13. jun.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
14. jun.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Kārlis Zikmanis.
16. jun.
Sestdiena
10:00 Ikgadējais kora velobrauciens uz balto kāpu.
Ikviens ir aicināts pievienoties! Tikšanās pie baznīcas.
16. jun.
Sestdiena
15:00 Gēteborgas zēnu kora koncerts.
Iepazīstot zviedru baznīcas tradīcijas, koncertā būs svētbrīdis un draudzes kopdziesma.
17. jun.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Kristību un iesvētību dievkalpojums. Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
17. jun.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.
21. jun.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
24. jun.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. / Jāņu diena (vasaras saulgrieži).
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Kārlis Zikmanis.
27. jun.
Trešdiena
18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
27. jun.
Trešdiena
19:00 Bībeles stunda baznīcā.
28. jun.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
01. jul.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
05. jul.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. jul.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
12. jul.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
15. jul.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs Kārlis Zikmanis.
19. jul.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
22. jul.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
22. jul.
Svētdiena
13:00 Kapu svētki.
Pleskodāles kapos.
22. jul.
Svētdiena
15:00 Kapu svētki.
Lāčupes kapos.
26. jul.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
29. jul.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumā kalpos mācītājs un armijas kapelāns Uģis Brūklene.

Draudzes aktualitātes

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00Jūlijā drēbju istaba slēgta, darbu atsāks 14. augustā.

 • Draudzes kanceleja jūlijā strādās tikai otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Lūgšanu un Bībeles stundas jūlijā un augustā nenotiks. Tiksimies septembrī!

 • Mārtiņa draudzes koris pēc 17. jūnija dodas vasaras brīvdienās. Pirmais kora jaunās sezonas mēģinājums 28. augustā plkst. 18:30 draudzes namā Mārtiņa ielā 3 lielajā zālē. Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus!!!

 • Aicinām pieteikties draudzes nometnei, kas norisināsies no 27. jūlija līdz 29. jūlijam brīnišķīgā vietā pie Gaujas “Gančauskās”. Savu dalību nometnei pieteikt līdz 15. jūlijam pie sekretāres Daces klātienē kancelejā vai baznīcā, info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287. Nometnē piedzīvosim sadraudzību, kopīgas lūgšanas un dziesmas, atpūtu no ikdienas, spēles, izjādes ar zirgiem un citas aktivitātes un kopā ar mācītāju Rolandu Eimani iepazīsim “Septiņu lūgšanu ceļus” un “Laba garastāvokļa treniņu”. Piesakieties lielie un mazie – nometne visiem!!!! Dalības maksa – līdzmaksājums EUR 15,00 no pieaugušā un EUR 10,00 no bērna.

 • No 22. jūlija – 27. jūlijam – bērnu un jauniešu kristīgā vasaras nometne “Tavā tuvumā” (7-16 gadi) “Gančauskās” – pieteikšanās un informācija pie nometnes vadītājas Mārītes Braunas, tālr. 26338099 vai Kristīnes Braunas, tālr. 29332815.

 • 05. augustā – Brīvdabas dievkalpojums.

 • Mācītājs Aivars Smuidris atvaļinājumā no 10. – 21. jūlijam.

 • 07. augustā nenotiks mācītāja Aivara Smuidra pieņemšana.

 • Aicinājums pieteikties kalpot atvērtajās baznīcas stundās.

  Jau vairākus gadus mums ir atvērtās baznīcas stundas darba dienās no plkst. 16:00 līdz 19:00. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

  Aicinām kalpošanā cilvēkus, kas varētu atrast šīs trīs stundas, reizi mēnesī, kalpošanā baznīcā. Informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidtras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!