Valstī noteiktās ārkārtas situācijas laika posmā no 14. marta līdz 14. aprīlim NENOTIEK:

 • Tiek atcelti visi dievkalpojumi;
 • Mārtiņskolas klātienes nodarbības;
 • Svētdienas skolas nodarbības;
 • Draudzes kora mēģinājumi;
 • Bībeles un lūgšanu stundas;
 • Slēgta bibliotēka un drēbju istaba.

Draudzes aktualitātes

Valstī noteiktās ārkārtas situācijas laika posmā no 14. marta līdz 14. aprīlim Rīgas Mārtiņa draudzes ikdienas darbā tiek noteiktas šādas izmaiņas:

 • Tiek atcelti visi dievkalpojumi no 14. marta līdz 14. aprīlim.

 • Līdz 14. aprīlim nenotiek:

  • Mārtiņskolas klātienes nodarbības;

  • svētdienas skolas nodarbības;

  • draudzes kora mēģinājumi;

  • Bībeles stundas un lūgšanu stundas;

  • slēgta bibliotēka un drēbju istaba;

  • draudzes mazuļu skolas nodarbības tiek atceltas uz nenoteiktu laiku.

 • Mācītāja Aivara Smuidra tālr. 26522538 (telefoniski būs drošākais veids, kā sasniegt mācītāju).

 • Ceturtdienās no plkst. 17:30 līdz 19:30 un svētdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00 baznīca būs atvērta individuālām lūgšanām, aizlūgumiem, individuālām sarunām ar mācītāju un grēksūdzei.

 • Baznīca būs atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00, ievērojot drošības un higiēnas prasības un ārkārtas stāvokļa pulcēšanās ierobežojumus.

 • Mācītāja pieņemšana un kanceleja būs atvērta kā ierasts draudzes namā Mārtiņa ielā 3, otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un ceturtdienās no plkst. 15:00 līdz 17:00. Lūgums pieteikt savu apmeklējumu pa e-pastu: info@martinadraudze.lv vai tālr. 28342287.

 • Lūgums būt atbildīgiem, rūpīgi izvērtēt savu veselības stāvokli un palikt mājās tiem:

  • kuriem ir medicīniski apliecināta inficēšanās ar COVID – 19;
  • kuri pēdējo 14 dienu laikā bijuši Covid -19 skartajās valstīs;
  • kuri pēdējo 14 dienu laikā atradušies ciešā kontaktā ar personām, kuras apmeklējušas šīs valstis vai personām kurām medicīniski apliecināta inficēšanās ar COVID – 19.

  kā arī,
  pamanot kādas slimības pazīmes – paaugstinātu temperatūru, iesnas, klepu, šķavas un tamlīdzīgi.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!