Vadītas lugšanas vakars

Vadītas lūgšanas vakars 16.maijā plkst. 19.00 baznīcā Slokas ielā 34.
Lūgšana ar Svētajiem Rakstiem, kurā vadītājs piedāvā ierosmes un pamudinājumus, lai caur konkrēto Rakstu vietu tuvinātos Dievam. Lai tajā piedalītos, nav jābūt teoloģiskai izglītībai vai īpašām lūgšanu dāvanām, vien jāvēlas pabūt kopā ar Kungu. Šī vakara klusums var kļūt par satikšanās vietu, kur kopā ar citiem Dieva lūdzējiem, piedzīvojot Bībeles tekstu, sastapties ar Dievu pašu.
Lūgšanu vadīs mācītājs Ivars Jēkabsons.