Uzmanību! Tiek atcelti dievkalpojumi!

Kristus mīļotie Mārtiņa draudzē!

Sekojot krīzes vadības padomes un valdības kopsēdes lēmumiem par papildus pasākumiem jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ierobežošanai, arī Rīgas Mārtiņa draudze atceļ visus dievkalpojumus no 14. marta līdz 14. aprīlim.
Svētdien, 15. martā, plānotā kopsapulce pēc dievkalpojuma arī tiek atcelta.

Par pārējām norisēm baznīcā ziņosim pirmdien 16. martā.

Lai Dieva žēlastība ir ar jums un aicinām būt vienotiem kopīgās lūgšanās, katram paliekot savās mājās!