Svētbrīdis un garīgās sarunas

No 28. februāra, otrdienās plkst. 11:00, Svētbrīdis un garīgas sarunas Mārtiņa baznīcā.
Pēc svētbrīža sadraudzība un garīgas sarunas sakristejā.


Svētbrīdis un garīgas sarunas