Sprediķis: Par dzīves jēgu (Māc. R. Otomers)

Mācītāja Roberta Otomera sprediķis Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzē 2014. gada 16. martā.