Sprediķis: Palikt tīri Dieva priekšā (draudzes Māc. A. Smuidris)

Draudzes mācītāja Aivara Smuidra sprediķis Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzē 2014. gada 13. aprīlī.