Sprediķis: Paļāvībā uz Dievu (draudzes Māc. A. Smuidris)

Draudzes mācītāja Aivara Smuidra sprediķis Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzē 2014. gada 6. aprīlī.