Septembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītājs atvaļinājumā;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Mārtiņskolas sākums;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Bibliotēka un ‘grāmatu’ galds;
 • Notikumu grafiks.

Septembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
25. aug.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars
Apustuļa Bartolomeja diena (24. VIII)
28. aug.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
01. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums
Jāņa Kristītāja asinsliecības diena (29. VIII)
Zinību diena
Aicinām bērnus, jauniešus un skolotājus uz lūgšanu par visiem, kas mācās un māca.
04. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Aicinām bērnus, jauniešus un skolotājus uz lūgšanu par visiem, kas mācās un māca.
04. sep.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Atkalsatikšanās pēc vasaras un sadraudzība draudzes namā.
Aicinām līdzi paņemt cienastiņu kopīgam galdam.
05. sep.
Pirmdiena
18:00 Jauniešu tikšanās draudzes mājā
08. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums
08. sep.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
11. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
11. sep.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma.
15. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
15. sep.
Ceturtdiena
Pēc diev- kalpo- juma Lūgšanu stunda baznīcā
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
18. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
21. sep.
Trešdiena
19:00 – 21.00 Pirmā nodarbība MĀRTIŅSKOLĀ!
Atsākam garīgās izziņas, Dieva iepazīšanas un Kristību-Iesvētību sagatavošanas nodarbības.
Tiekamies trešdienās draudzes namā Mārtiņa ielā 3. Kursa noslēgumā Kristības un Iesvētības Dievkalpojumā Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī.
Pieteikties: martinskola@martinadraudze.lv un vairāk informācijas martinadraudze.lv.
22. sep.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars
Apustuļa un evaņģēlista Mateja diena (21.IX)
22. sep.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
25. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
25. sep.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

29. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Erceņģeļa Mihaēla un visu eņģeļu diena.
Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
02. okt.
Svētdiena
10:00 PĻAUJAS svētku dievkalpojums – septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumu svinēsim kopā ar svētdienas skolas bērniem.
Kopā lielajā dievkalpojumā mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visa vecuma bērniem.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Andrejs Irbe būs atvaļinājumā no 19. septembra līdz 16. oktobrim. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi.

 • Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU ikvienu, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu.
  Nākamais mācību kurss sāksies trešdien, 21. septembrī. Pirmā nodarbība notiks baznīcā plkst. 19:00, pārējās – draudzes namā (Mārtiņa ielā 3). Kursa noslēgumā Kristības un Iesvētības Dievkalpojumā Otrajos Ziemassvētkos  26. decembrī.
  Pieteikties: martinskola@martinadraudze.lv un vairāk informācijas martinadraudze.lv .

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti no 28. augusta!

 • Diakonijas drēbju istaba atvērta no 6. septembra.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī),  tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Kancelejā, tās darba laikā,  iespējams iegādāties arī grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Kungs ir tas, kas gudrību dod, no Viņa mutes – zināšana un sapratne!” [Sak2:6]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!