Septembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Mārtiņskola;
 • Svētdienas skola;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Draudzes kanceleja, bibliotēka un diakonija;
 • Notikumu grafiks.

Septembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
01. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
01. sep.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Lūgšana mācību gada sākumam.
05. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
05. sep.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
08. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – trīpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
08. sep.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas sadraudzības diena draudzes mājā.
Satiktos pēc vasaras brīvlaikiem un rūpēm. Aicinām ņemt kādu cienastu bufetes galdam. Atcerēsimies vasarā piedzīvoto, paskatīsimies bildes.
11. sep.
Trešdiena
19:00 – 21:00 Pirmā nodarbība MĀRTIŅSKOLĀ!
Atsākam garīgās izziņas, Dieva iepazīšanas un Kristību-Iesvētību sagatavošanas nodarbības.
Tiekamies trešdienās draudzes namā Mārtiņa ielā 3.
Kursa noslēgumā Kristības un Iesvētības Dievkalpojumā Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī. Pieteikties: martinskola@martinadraudze.lv un vairāk informācijas http://martinadraudze.lv/tu-vari-piedalities/martinskola.
12. sep.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
13. sep.
Piektdiena
18:30 Jauniešu tikšanās.
Draudzes namā Mārtiņa ielā 3.
14. sep.
Sestdiena
8:00 Draudzes rudens ekskursija.
Lejaskurzeme un Sieksātas klosteris. Dalības maksa – EUR 25.
Pieteikties pie sekretāres Daces – tālrunis: 26328101, e-pasts: info@martinadraudze.lv
Izbraukšana: no draudzes nama Mārtiņa ielā 3.
15. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
15. sep.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’.
19. sep.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
19. sep.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
22. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
26. sep.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
29. sep.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Svētdienas skolas sākums. Dievkalpojumu svinēsim kopā ar svētdienas skolas bērniem. Kopā lielajā dievkalpojumā mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visa vecuma bērniem.
29. sep.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu – lielajā zālē;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

03. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
06. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – sešpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pļaujas svētki.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 3. oktobra līdz 13. oktobrim. Lūgums ieplānot apmeklējumu pie mācītāja savlaicīgi.

 • Aicinām uz MĀRTIŅSKOLU ikvienu, kas ir domājis par dziļākām un tuvākām attiecībām ar Dievu.

  Pirmā nodarbība 11. septembrī plkst. 19:00baznīcā, Slokas ielā 34. Pārējās nodarbības trešdienu vakaros notiks draudzes namā Mārtiņa ielā 3, kā arī vēl būs dažas nodarbības svētdienās un viena sestdienā. Kursa noslēgumā Kristības un Iesvētības Dievkalpojumā Otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī.

  Pieteikšanās rakstot vārdu, uzvārdu un telefona nr. uz e-pastu: martinskola@martinadraudze.lv.

 • Nāc, dziedāt, Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:3020:00 un svētdienās no 12:3014:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Nodarbības notiek pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā, otrajā stāvā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287.

  Pirmā nodarbība 2019./2020. gada sezonā notiks 16. septembrī.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istaba septembrī būs SLĒGTA remonta dēļ.

 • Kancelejā, tās darba laikā, iespējams iegādāties arī grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana.” [Māc 3:13]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!