Septembris Mārtiņa baznīcā

septSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Atsākam lūgšanu stundas un Bībeles stundas 2. un 23. septembrī, baznīcā.

Plkst. 18:00 – lūgšanas stunda     plkst. 19:00 – Bībeles stunda.

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite. 

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju.

Svētdien, 6. septembrī pēc dievkalpojuma aicinām visus, kas dežūrē darba dienās, kas slēdz baznīcu, kas sagaida ļaudis dievkalpojumos un pasākumos uz mācību un sadraudzības pēcpusdienu. Ir iecerētas pārdomas par to kā, sagaidīt ļaudis baznīcā, tehniski skaidrojumi un organizatoriski jautājumi, kā arī ugunsdzēsības instruktāža.

Jaunais Mārtiņskolas  mācību kurss sāksies ceturtdien, 10. septembrī. Pirmā nodarbība baznīcā, pēc dievkalpojuma, plkst. 19:00. Mīļi gaidīti, kas vēlas iepazīt Dievu, vēlas saņemt Kristību, vai, iesvētībās kļūstot par draudzes locekļiem, saņemt svēto Vakarēdienu, vai arī vienkārši mācīties kopt savas attiecības ar Dievu. Noslēgums ar kristībām un iesvētībām otrajos Ziemsvētkos.

Svētdien, 13. septembrī – Sadraudzības svētdiena. Pēc dievkalpojuma sakristejā baudīsim kristīgu sadraudzību un Bībeles stundu.

Ceturtdien, 17. septembrī, plkst. 18:00 – dievkalpojums ar jauniešu slavas dziesmām.

Ceturtdien, 24. septembrī, plkst. 18:00 – TAIZÉ lūgšana.

Svētdien, 27. septembrī – atvērtās diakonijas diena. Pēc dievkalpojuma draudzes mājā pieejama diakonijas drēbju istaba. Darbosies draudzes Doktorāts ar dakterīti Kristu un mūsu nelielā labdarības aptieka.

Svētdienas skola atsāks darbu svētdien 27. septembrī. Mīļi aicināti uz Godly Play nodarbībām, rokdarbu darbnīcām un ģimeņu dievkalpojumiem.

  • Mūsu dievkalpojumi Svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.
  • Baznīca ir atvērta darba dienās no plkst. 16:00 – 19.00 lūgšanām, meditācijai un pārdomām.
  • Pateicamies par jūsu ziedojumiem. Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum.
  • Par visu pārējo sekojiet informācijai mājas lapā www.martinadraudze.lv