Par palīdzību svētdienas skolai

godly-playLabdien,

Ar šo vēlamies aicināt mūsu draudzes locekļus un viņu ģimenes locekļus, kam ir iespējas un prasmes, palīdzēt izgatavot vai noorganizēt Godly play mēbeļu (plauktu, galdu) izgatavošanu svētdienas skolas nodarbību vajadzībām mūsu bērniem. Ja kāds var ziedot šim mērķim līdzekļus, varbūt materiālus vai darbu, tad draudzes bērni būs jums pateicīgi par šādu ziedojumu. 

Godly Play plauktu izmēri (pēc Berimana grāmatas, Volume I).

Standarta plaukts: 74cm x 31cm x 152 cm

Centrālais plaukts: 63,5 cm x 46 cm x 244 cm

Pārejas plaukts: 74 cm x 63,5 cm x 63 cm

Centrālais plaukts, uz kura stāv Svētā ģimene, ir zemāks nekā pārējie, jo doma – kas bērnam svarīgāks, to vajag zemāk, lai viņam vieglāk aizsniegt.

Standarta plaukti – uz tiem stāv visi pārējie materiāli – svētie stāsti un līdzības. Tie ir visi vienādi. Uz šādiem plauktiem var būt arī rokdarbu materiāli un tīrīšanas materiāli.

Pievienoju bildi ar plauktiem, ko lietojam GP seminārā. Tur var redzēt, kāds ir sadalījums. Centrālais plaukts sadalīts divos plauktos, pārējie – trijos.

GP

GP

Kas ir Godly play?

Jūs jau droši vien ziniet, ka jau kādu laiku mūsu Mārtiņa draudzes svētdienas skolā katru otro svētdienu nodarbības bērniem tiek veiktas pēc Godly play metodes. Latviski tulkojot šo nosaukumu, tas skanētu kā „Dievišķā rotaļa” vai „Dievišķā spēle”. Godly play ir Montessori pedagoģijā balstīta reliģiskās audzināšanas metode, ko var lietot mājās, skolā, svētdienas skolā, lai bērniem mācītu par Dievu viņiem saprotamā veidā. Iespējams, ka Montessori spēcīgākais izglītības aspekts ir viņas uzskats, ka bērns jāizglīto visā kopumā, ņemot vērā viņa intereses, spējas un vēlmes. Mācot bērnu, viņš vienmēr jāliek centrā, nevis pieaugušo vajadzības un idejas.

No Montessori pienesuma Godly Play paņem sakārtoto telpu, spēli, visu maņu iesaistīšanu mācību procesā, kā arī bērna vajadzību un prasmi lietot iztēli un fantāziju.

Tālāk šo metodi turpināja attīstīt Edvīns Mortimers Standings, kura lielākais devums bija bērna centrētas telpas izveide, kur visi priekšmeti – galdi, krēsli, plaukti – atradās bērnam piemērotā augstumā.

Līdz ar to Godly Play metode paredz ne tikai noteiktu materiālu – gan jau gatavu, gan mūsu svētdienas skolas vadītājas pašas izgatavotu – izmantošanu, bet arī noteikta veida vides radīšanu telpā.

Kā viens no šīs vides elementiem ir tieši Godly Play stāstu izdzīvošanas vajadzībām un bērniem piemērotā augstumā izgatavotas mēbeles.

Kad mēs ieejam klasē, krāsas, mēbeļu izvietojums, gaisma, smaržas, skaņas, garša uz mēles gala, telpas forma un citas uztveramas lietas „runā” ar mums. Bērniem ir nepieciešama stabila un skaista vide.

Dievs ir devis mums lielu dāvanu – spēju just un vēlēšanos rūpēties par bērniem. Paldies draudzei par lūgšanām un materiālu atbalstu līdz šim.

Ja kāds no jums ir sajutis aicinājumu un iespējas palīdzēt piepildīties šim svētdienas skolas bērnu sapnim par sakārtotu un Godly play nodarbībām atbilstošu vidi, tad lūdzu griezties  pie svētdienas skolas vadītājas Kristīnes Braunas (tel.29332815, e-pasts: kristinebrauna@inbox.lv), draudzes priekšnieka Jāņa Moora (tel. 29416200, e-pasts: janis.moors@moors.lv) vai draudzes mācītāja Aivara Smuidra (tel. 26522538, e-pasts: asmuidris@gmail.com).

Mārtiņa draudze jau iepriekš pateicas visiem atbalstītājiem!

Ar cieņu,

Mārtiņa draudzes priekšnieks Jānis Moors

Svētdienas skolas vadītāja Kristīne Brauna