Septembris Mārtiņa baznīcā

septSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Atsākam lūgšanu stundas un Bībeles stundas 2. un 23. septembrī, baznīcā.

Plkst. 18:00 – lūgšanas stunda     plkst. 19:00 – Bībeles stunda.

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.  Vairāk…

2. septembris – Atsākas Lūgšanu un Bībeles stundas

bible2-620x403Trešdien, 2. septembrī, baznīcā, 18:00 – lūgšanas stunda, bet 19:00 – Bībeles stunda.

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju.

Bīskapu kolēģijas aicinājums pievienoties akcijai

iGatvojoties atzīmēt 1989. gada 23. augustā notikušās akcijas – Baltijas ceļš – kārtējo gadadienu, Tallinas pilsētas mērs Edgars Savisārs vērsās pie Igaunijas tradicionālo baznīcu vadītājiem ar aicinājumu 23. augustā plkst. 19:00 zvanīt dievnamu zvanus, kā atgādinājumu par pagātnes notikumiem un pateicību par neatkarību un brīvību, kā arī atgādinot par mūsu pienākumiem pret savu valsti un aicinot domāt par nākotni. E. Savisārs aicinājis Igaunijas baznīcu vadītājus uzrunāt pievienoties šai akcijai arī Baznīcas Latvijā un Lietuvā. Vairāk…

Palīdzam mazajiem skolnieciņiem!

skolniekiVasara rit pilnā sparā – saulīte silda, pludmales ir pilnas ar cilvēkiem, atvaļinājumi tiek izbaudīti laukos vai kādās citās zemēs, un dzīve ir gandrīz kā pasaka. Liekas, ka tā vēl varētu turpināties ilgi, un patiesi pasaka turpinās tikai nu jau pavisam citā nodaļā: 1. septembris – Zinību diena. Vairāk…

Augusts un septembris Mārtiņa baznīcā

Augusts„Slavējiet Kungu Viņa svētnīcā, Slavējiet Viņu, Viņa varenajā debesu plašumā” (Ps 150)

Lasot 150. psalmu, rodas jautājums „Kāpēc mums būtu jāslavē Dievs?” Slavēšana, līdzīgi kā lūgšana, ir mūsu katra personisks dialogs ar Dievu. Ikdienā mēs daudziem sakām šo vienkāršo pateicības vārdu „Paldies!” Veikalā, draugiem, saņemot dāvanas, sniedzot palīdzību garām gājējam, tādā veidā kopjot savas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, tāpat mums vajadzētu kopt savas attiecības arī ar Dievu, mūsu Tēvu, kurš dienu no dienas rūpējas par to, lai mums viss būtu un lai mums nekā netrūktu.  Vairāk…

Kapu svētki – izcelsme un nozīme mūsdienās

Kapu svētkiIk gadu jūlijs un augusts latviešu tautai ir ļoti specifisks laiks. Laiks, kad radi, draugi un novadnieki visā Latvijā – Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē – satiekas… kapusvētkos. Pēc lielajiem Baznīcas svētkiem šī, bez šaubām, ir visplašākā Baznīcas tradīcija mūsu tautā, un diezin vai ir kāds latvietis, kurš kaut reizi nebūtu pabijis kapu svētkos. Vairāk…