Rekolekcijas “Žēlastībā stiprināts” Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū

Aicinām Jūs 26. – 27. februārī uz rekolekcijām “Žēlastībā stiprināts” Sv. Gregora kristīgās misijas centrā Saldū!

Rekolekcijas vadīs Žozefs Bastēns.

Žozefs studējis filozofiju un teoloģiju Luvēnas universitātē. Pēc septiņu gadu ilgas depresijas iestājies Šķirsta kopienā, kur gadu dzīvojis un darbojies pie cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Astoņus gadus bijis vientuļnieks Tiberiādes kopienā. Vada rekolekcijas un seminārus daudzās Eiropas valstīs – gan Romas katoļu Baznīcā, gan citās konfesijās.

“Šodien daudzi dzīvo panikā, domājot par to, kas notiks rīt: nedrošība, bailes un raizes. Tikai bezgalīgā Dieva žēlastība iepretī visām bailēm, raizēm un problēmām.” – Ž. Bastēns.

Ef. 3:16-19 “Lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.”

Dalības maksa – 20 EUR. Ja dalības maksa ir vienīgais šķērslis Jūsu klātbūtnei, lūdzu, ziņojiet par to organizatoriem!

Pieteikšanās līdz 19. februārim pa tālr. 20216655 vai skola@gregors.lv

Vairāk informācijas – www.gregors.lv

bastens

Pelnu dienas dievkalpojums

Lieldienas vēl šķiet tālu, tomēr, jau 10. februārī ir pelnu diena, kas iezīmē gavēņa laika sākumu. Ir dzirdēts sakām, ka Luterāņiem nav gavēnis, bet tā nav taisnība. Luterāņiem gavēņa laiks ir svarīgs, tikai nav skaidru norādījumu par to, kas notiek gavēnī. Luters kādā sprediķī atklāj, ka tās ciešanas un nabadzība, ko cilvēki piedzīvo, ir patiesāks gavēnis par tiem, ko ļaudis uzņemas labprātīgi. Daudzi atklāj, ka ikviens var izvēlēties savas lietas no kā atteikties gavēņa laikā, vai ko vairāk darīt gavēņa laikā, kas palīdzētu viņam tuvināties Dievam.  Tāpat arī daudzi atbalsta un uzņemas tradicionālo gavēšanu ar ēšanas ierobežojumiem, uzskatot, ka svētīgāk ir uzņemties ko tādu, kas veidojies daudzu gadsimtu ticīgo pieredzē, nevis izdomāt pašam.

Mērķis ir viens: lai Dievam vairāk vietas dzīvē un domās. Novēlu svētīgu, dziļdomīgu un līdzjūtīgu uz Kristu un cilvēkiem gavēņa laiku.  To iesākot, svinēsim pelnu dienas dievkalpojumu 10. februārī 18.00.  Šis dievkalpojms atšķiras no citiem ar īpaši padziļinātu grēksūdzes daļu, simbliski lietosim arī pelnus.

februāris-10

Dievkalpojumi 7. februārī

Svētdienas – 7. februāra dievkalpojums būs īpašs. 12.00 aicināti visi jo visi uz ģimeņu dievkalpojumu. Pie mums viesosies Jēzus draudzes bērnu korītis. Dievkalpojuma gaitā viņi sniegs priekšnesumus un dažas dziesmas aicinās dziedāt kopā ar viņiem.

Tiekamies svētdien!

februāris-7

Februāris Mārtiņa baznīcā

february

Svētdien,  7. februārī notiks divi dievkalpojumi.  Pirmais, kā parasti, plkst.: 10:00, bet otrs plkst.: 12:00 – ģimeņu dievkalpojums.  Mīļi gaidīti pilnā sastāvā, ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem. Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Pēc dievkalpojuma aicinām lielos un mazos uz sadraudzību.

Pelnu dienas dievkalpojums notiks trešdien, 10. februārī, plkst.: 18:00.

Tā kā dievkalpojums iekrīt trešdienā, kad tradicionāli notiek draudzes vakars ar lūgšanām un Bībeles stundu, tad pēc dievkalpojuma baznīcas sakristejā visi laipni aicināti uz Bībeles stundu.

Ceturtdien, 11. februārī, plkst.: 18:00 dievkalpojumu svinēsim ar slavas dziesmām gavēņa laika noskaņā, jauniešu stilā.

Svētdien, 14. februārī, pēc dievkalpojuma, plkst.: 12:00, draudzes mājā notiks Godly Play nodarbība pieaugušajiem (vietu skaits ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties jau laicīgi pie svētdienas skolas skolotājas Kristīnes Braunas). Nu jau otro gadu draudzes svētdienas skolā divas reizes mēnesī notiek Godly Play nodarbības. Tā ir īpaši izstrādāta un veidota vide, stāsti un noskaņa, ko bauda mūsu bērni svētdienās. Šoreiz aicinām draudzes pieaugušos un lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo piedalīties varēs ne vairāk kā 15 draudzes locekļi.

Trešdien, 17. februārī,  baznīcā,

18:00 – lūgšanas stunda

19:00 – Bībeles stunda

Lūgšanas stunda – lūgšana kopā ar citiem un savstarpēja aizlūgšana. Lūgšana kā kalpošana tuvākajam. Lūgšana kā kalpošana savai sabiedrībai. Lūgšana kā draudzes asinsrite.

Bībeles stunda – gandrīz visi esam bijuši Svētdienas skolā un/vai iesvētes mācībā. Tomēr tas ir tikai kritiskais minimums, ko cilvēkam par Dievu vajadzētu zināt. Svēto Rakstu bagātības ir neizsmeļamas, un to varam turpināt izzināt mūsu Bībeles stundās. Turpinām kopā lasīt Mateja evaņģēliju.

Jauniešu vakars notiks sestdien, 20. februārī, plkst.: 18.00 draudzes mājā. Kopīga maltīte, sarunas, lūgšana, dziesmas , sadraudzība, spēles. Šoreiz īpaši: jaunais draudzes loceklis Pēteris palīdzēs mums kopā veidot teātra darbnīcu.

Svētdien, 21. februārī ir Diakonijas diena. Pēc dievkalpojuma Draudzes mājā pieejama diakonijas drēbju kamera un darbosies draudzes Doktorāts ar dakterīti Kristu, kā arī mūsu nelielā labdarības aptieka. Pasākuma ietvaros ir arī sadraudzība visiem kopā.

Ceturtdien, 25. februārī, plkst.: 18:00 notiks TAIZE lūgšana.

Brīnišķigi, katram saprotami, dziedājumi, klusā meditatīvā gaisotnē. Svētie raksti, lūgšana un klusums. To īpašo noskaņu nevar pārstāstīt. Nāciet un baudiet, kā Dievs uzrunā Taize lūgšanu vakarā.

Svētdien, 28. februārī, Visa draudze ir aicināta uz pilnsapulci, kas notiks pēc dievkalpojuma.

Galvenā tēma plānā ir gada pārskata apstiprināšana. Tā ir iespēja paraudzīties uz iepriekšējo gadu, kā tas parādās skaitļos. Padomei un valdei ir ļoti nepieciešams visas draudzes atbalsts, līdzdalība un viedoklis.

Tava Mārtiņa draudze.