2016. gada aprīlis Rīgas Mārtiņa draudzē

2 Kor 13:11 “Un beidzot, brāļi, priecājieties, pilnveidojieties, uzmundriniet cits citu, esiet vienprātīgi, dzīvojiet mierā, un tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums.”

Sveiciens visiem Mārtiņa draudzē.

Gavēņa laiks bija skumju pārdomu un emociju pilns. Šķiet ka arī daba tam pieskaņojās. Ilgu laiku bija auksts un pirmā siltā diena bija Kristus augšāmcelšanās diena. Tagad ir pienācis gaviļu laiks un ir arī baznīcā laiks priecāties. Mēs priecājamies par izglābšanu, slavējam Dievu, pateicamies un visu, kas apbēdina atkal liekam Dieva rokās drošā paļāvībā, ka viņš mūs nepamet. Nāciet priecāsimies kopā.

Aprilis 2016

Mieru vēlot,

Māc. Aivars

Arhibīskapa Jāņa vēstījums 2016. g. Lieldienās

Arhibīskaps Jānis

Sirsnīgi sveicinu Lieldienās mūsu luteriskās baznīcas garīdzniekus, draudžu locekļus un darbiniekus, svētku dievkalpojumu dalībniekus un visus, kas priecājas par mūsu Kunga augšāmcelšanos. Kristus patiesi ir augšāmcēlies!

Pasaulē vienmēr ir bijušas uztraucošas norises, postoši konflikti un traģiskas nelaimes, taču pēdējā laikā tas, ko parasti dzirdējām ziņās no tālām zemēm, ir pienācis daudz tuvāk. Dzīve mainās un daudzās sirdīs iezogas nedrošība un bailes par nākotni. Tādā laikā Lieldienas iederas labāk nekā jebkas cits. Nevis zaķu, olu un šūpoļu svētki, bet īstas Lieldienas, kas svin Augšāmcelšanos.

Cauri visiem četriem evaņģēlijiem Kungs Jēzus nebeidz atkārtot: “Nebīstieties, turiet drošu prātu, nebīstieties!” Vai viņš garantē, ka mūs neskars nekas ļauns? Nē, bet “to es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis.” Augšāmcelšanās ir Dieva pretuzbrukums visiem uzbrukumiem. Atcerēsimies, kādos apstākļos uzplauka Lieldienas. Fanātiski vīri savas reliģiskās pārliecības dēļ un arī skaudības, varas un naudas dēļ sagūstīja Jēzu, un aizveda viņu romiešu pārvaldnieka priekšā. Eiropeiskais Pilāts bija pārāk mīksts, lai pretotos fanātiķu spiedienam un nodeva Jēzu krustā sišanai. Ar to nebija gana – Jēzus kapam uzvēla akmeni, aizzīmogoja un nolika sardzi. Nu viņu prieks bija pilnīgs. Kas vēl varēja viņiem atņemt uzvaru?

Tas, ko viņi negaidīja – augšāmcelšanās. Kristus piecēlās no kapa un visas ienaidnieku pūles izrādījās veltīgas. Viņu šķietamā uzvara palika kaunā. Pašos ļaunākajos un bezcerīgākajos apstākļos Jēzum palika pēdējais vārds. Lai kādi nebūtu apstākļi, viņam vienmēr pieder pēdējais, uzvarošais vārds. Augšāmcelšanās ir Dieva radikālā atbilde ļaunākajam, kas var mūs apdraudēt – pat nāvei. “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet”, viņš saka savai mācekļu saimei.

Īstais, dziļais Lieldienu prieks rodas tad, ka atklājam, kā augšāmcelšanās atbild uz mūsu urdošajiem jautājumiem un bailēm. Īstais, dziļais Lieldienu prieks uzplaukst tad, kad Kristus mūs ieaicina dalīties viņa priekā būt dzīvam. Svinēsim Lieldienas, ļaujot augšāmceltajam Kristum mūs augšāmcelt no visām bailēm un no katra dvēseles kapa un slazda. Kā mēs varam viņam to ļaut? Tiecoties būt Kristum ļoti tuvu – viņa vārdos, sakramentos, lūgšanā, baznīcā. Būt ar viņu kopā. Ar Augšāmcelto arī pats būsi augšāmcelts. Nebīsties! Nebīsties! Nebīsties! Kristus dzīvo, lai arī Tu dzīvotu!

Sirsnībā,

+ Jānis

Rīgas arhibīskaps

2016. gada marts Rīgas Mārtiņa draudzē

Laba diena Kristus mīļotiem.

Martā gaidām Lieldienas. Tas ir tā zīmīgi, ka šie lielie baznīcas svētki ir pavasarī. Uz Lieldienām sagaidīsim arī vairāk dzīvības dabā. Tāda vispārēja atdzimšanas un atkušana. Pirms tā – Gavēņa laiks iezīmējas ar smagām pārdomām, grūtākajām rakstu vietām lasījumos. Tas liek daudz ko pārdomāt, savas sirdis izmeklēt. Tāda ieraušanās sevī, kā pumpurs ziemā, tāda dvēseles iesaldēšana drūmā sevis analīzē, garīgi redzot Kristus ciešanas.

Kristus augšāmcelšanās tad nāk, kā dabas izplaukšana, kā ledus atkušana. Tomēr ir jāpiedzīvo ziema, lai novērtētu pavasari. Nekur jau nebija pazudusi labā vēsts! Vēl aukstumā riežas pumpuri, arī zem ledus ir dzīvs, dzidrs ūdens, un tajā ir dzīvība. Tikai jāpienāk īstajam brīdim, lai Dieva dāvātā siltumā dzīvība redzama kļūst. Mūsu dzīvība.

Screen Shot 2016-03-07 at 09.35.33