Oktobris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītājs atvaļinājumā;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Saimnieciskie ziņojumi;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Bibliotēka un ‘grāmatu’ galds;
 • Notikumu grafiks.

Oktobra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
06. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
06. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
09. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
09. okt.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma.
13. okt.
Ceturtdiena
18:00 Katehētiskais dievkalpojums.
Noturēsim dievkalpojumu skaidrojot tā saturu.
13. okt.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
15. okt.
Sestdiena
13:00. Draudzes rudens ekskursija – VECRĪGA RUDENĪ!
Ekskursijas ilgums – apmēram 2 stundas. Pieteikties pie sekretāres Daces, tālr. 28342287. Dalības maksa EUR 3.
Satikšanās pašā Rīgas centrā – pie Brīvības pieminekļa.
16. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
20. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Evaņģēlista Lūkas diena (18.X)
20. okt.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
23. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
27. okt.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
Apustuļu Sīmaņa un Jūdas diena (28.X)
27. okt.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
30. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – REFORMĀCIJAS diena.
Ticības atjaunošanas svētki (31.X)
03. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums
VISU SVĒTO diena (1.XI)
03. nov.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
06. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas svētku dievkalpojums – divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Rīgas Mārtiņa baznīcai – 170. (Mārtiņa baznīca ir iesvētīta 1852.gada 7.novembrī).
06. nov.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu, iepriekš piesakoties pie sekretāres Daces, tālr. 28342287.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Andrejs Irbe atvaļinājumā no 19. septembra līdz 16. oktobrim.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti no 28. augusta!

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī),  tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Kancelejā, tās darba laikā,  iespējams iegādāties arī grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’.

 • Saimnieciskās lietas – Paldies par veiktajiem ziedojumiem!!!

  • Turpinās baznīcas logu iekšējo vitrāžu un logu rāmju restaurācija.
  • Šobrīd baznīcā notiek divu ārējo biforo logu nomaiņa.
  • Turpinām vākt ziedojumus baznīcas logu nomaiņas projektam “Ielaid gaismu”.
  • Pakāpeniski veicam baznīcas žoga remontu.
  • Iecerētajam granulu apkures katlam baznīcā ir iegādātas granulas visai apkures sezonai.
  • Gaidām jauno granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu baznīcas sakristejā.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā.” [PS145:15]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!