Oktobris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Svētdienas skola;
 • Draudzes koris;
 • Diakonijas drēbju istaba, krājumi;
 • Draudzes bibliotēka;
 • Notikumu grafiks.

Oktobra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
04. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
PĻAUJAS SVĒTKI. Dievkalpojumu svinēsim kopā ar svētdienas skolas bērniem. Kopā lielajā dievkalpojumā mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visa vecuma bērniem.
08. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
08. okt.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
10. okt.
Sestdiena
8:00 – 20:00 Rudens ekskursija – Krimulda, Turaida, Līgatne, Cēsis un Straupe.
Izbraukšana no draudzes nama plkst. 8:00. Dalības maksa – EUR 30. Pieteikties pie sekretāres Daces, tālr. 28342287.
11. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
11. okt.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Laipni aicinām apmeklēt draudzes doktorātu – labdarības aptieku.
NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.
Drēbju istaba būs pieejama apmeklētājiem.
11. okt.
Svētdiena
11:45 Katehētiskais (mācību) dievkalpojums.
11. okt.
Svētdiena
16:00 Pūtēju orķestru koncerts “Gabriela oboja”.
Piedalās pūtēju orķestri “Bauska”, “Cēsis”, Smiltenes novada Kultūras centra Jauniešu pūtēju orķestris un Latvijas Universitātes pūtēju orķestris.
15. okt.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
16. okt.
Piektdiena
18:30 Jauniešu tikšanās.
Draudzes namā Mārtiņa ielā 3. “Un kādu kristīgo mūziku klausies Tu?”
18. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
22. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
22. okt.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
25. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Draudzes padomes ievešana amatā.
25. okt.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Sadraudzība baznīcas sakristejā.
29. okt.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
29. okt.
Ceturtdiena
19:00 Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’.
01. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
01. nov.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem.
03. nov.
Otrdiena
19:00 Emīla Dārziņa jauktā kora un kora Balsis rīkots labdarības koncerts “Mirdzi”.
Koncerts notiek Emīla Dārziņa dzimšanas dienā un ziedojumi tiks vākti Viņa pieminekļa un kapa vietas sakārtošanai.
05. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
05. nov.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.

Draudzes aktualitātes

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Trīs mēneša svētdienās ir plānots piedāvāt bērniem nodarbības, kurās būs apvienota Dieva vārds mācīšanās, sadraudzība un praktiskas nodarbības. Bērni ar skolotājām satiekas baznīcā pirms dievkalpojuma plkst. 10:00 un pēc grēksūdzes kopā ar skolotājām dodas uz draudzes namu.

  Svētdienas skolas nodarbību ietvaros ir plānots veikt lielāku mākslas projektu. Bērni kopā ar skolotājām veidos Bībeles sižetu zīmējumus, lai apgleznotu betona sienas aiz draudzes mājas Mārtiņa ielā 3. Nodarbību sarunu tēmas un zīmējumi tiks gatavoti Apustuļu ticības apliecības atklāsmes secībā.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī! Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com. Esiet mīļi gaidīti!

 • Diakonijas drēbju istaba atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī),  tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com.
  Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

 • Aicinām draudzes locekļu palīdzību arī citās draudzes kalpošanas nozarēs:
  • draudzes nama uzkopšanā;
  • drēbju istabā;
  • vides sakopšanas kalpošanā.
 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Kancelejā, tās darba laikā, iespējams iegādāties grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’, kā arī Bībeles par izdevēja cenu.

 • Diakonijas “krājumi” – pieejamas šādas lietas:

  • zīdaiņu autosēdeklīši, autosēdeklis lielākam bērnam;
  • no Vācijas palīdzības sūtījuma vēl ir pieejamas higiēnas lietas pieaugušajiem – autiņbikses, ieliktnīši un necaurlaidīgie paladziņi.

  Sīkāka informācija par izmēriem, veidiem un saņemšanu pie Laimoņa, tālr. 26107627.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā.” [Ps 145:15]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!