Oktobris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Mācītāja atvaļinājums;
 • Vācijas palīdzības sūtījums;
 • Svētdienas skola;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Draudzes kalpošana;
 • Notikumu grafiks.

Oktobra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. okt.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
06. okt.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Pļaujas svētki. Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe. Piedalīsies Mārtiņa draudzes koris.
Svētdienas skolā – Godly Play iepazīšanas nodarbība, GP klases noteikumi. Klusuma vingrinājumi.
06. okt.
svētdiena
14:00 KONCERTS Starptautiskā JVLMA Koka pūšaminstrumentu simpozija ietvaros, Bergenas koka pūšaminstrumentu ansamblis “B3” aicina uz koncertu Rīgas Martiņa baznīcā, kur kopā ar Rīgas mūzikas vidusskolu un pūtēju orķestru klarnetistu kori “Melnie Koki” atskaņos E. Dārziņa, F. Šopēna, E. Elgāra, J. Lāšena, O. Respīgi un citu komponistu mūziku.
10. okt.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos evaņģēlists Andrejs Irbe.
10. okt.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
13. okt.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumā kalpos māc.dr. Guntis Kalme.
Svētdienas skolā – Godly Play – Labais gans un Pasaules kopība. Vakarēdiena nozīmība baznīcā.
17. okt.
ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Slavēs Aivars un Kristīne.
18. okt.
piektdiena
18:30 Jauniešu tikšanās.
Draudzes namā Mārtiņa ielā 3.
20. okt.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Svētdienas skolā – Dziesmu un radošu aktivitāšu diena.
20. okt.
svētdiena
12:00 Katehētiskais dievkalpojums.
Noturēsim dievkalpojumu skaidrojot tā saturu.
24. okt.
ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
24. okt.
ceturtdiena
19:00 Sadraudzība baznīcas sakristejā ar ‘galda runu’.
27. okt.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Svētdienas skolā – Dziesmu un radošu aktivitāšu diena.
27. okt.
svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu-lielajā zālē;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

31. okt.
ceturtdiena
18:00 Reformācijas svētku dievkalpojums. Piedalās Rīgas Latviešu Biedrības koris “ERELBE”, vadītāja Zaiga Lazdiņa-Radziņa.
31. oktobris ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliska dzimšanas diena. Šajā dienā, 1517. gada 31. oktobri, Augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm.
03. nov.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit pirmā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
03. nov.
svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
07. nov.
ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
07. nov.
ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
Vespere.
10. nov.
svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojums veltīts LĀČPLĒŠA dienai, MĀRTIŅDIENAI un Mārtiņa baznīcas 166 gadu jubilejai (Mārtiņa baznīca ir iesvētīta 1852.gada 7.novembrī).
Svētdienas skolā – Godly Play Jēzus un 12 mācekļi. Iepazīsimies ar apustuļiem, kas viņi bija pirms sastapšanās ar Kristu.

Draudzes aktualitātes

 • Mācītājs Aivars Smuidris būs atvaļinājumā no 3. oktobra līdz 13. oktobrim.

 • Diakonijas drēbju istaba oktobrī SLĒGTA remonta dēļ.

 • No Vācijas palīdzības sūtījuma vēl ir pieejamas higiēnas lietas pieaugušajiem – autiņbikses, ieliktnīši un necaurlaidīgie paladziņi. Sīkāka informācija par izmēriem, veidiem un saņemšanu pie Laimoņa, tālr. 26107627.

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Nāc, dziedāt, Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:3020:00 un svētdienās no 12:3014:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Nodarbības notiek pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā, otrajā stāvā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com. Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežūrē!

 • Aicinājums pieteikties KALPOT draudzes nama uzkopšanā.

  Veidosim četras kalpotāju grupas, lai katra no tām uzkoptu draudzes namu reizi mēnesī.

 • Aicinājums pieteikties pavārus un palīgus diakonijas dienām – novembrī, decembrī, janvārī.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā.” [Ps 145:15]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!