Oktobris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Draudzes bibliotēka;
 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Draudzes nama uzkopšanas grupa;
 • Svētdienas skola un mazuļu skoliņa;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Notikumu grafiks.

Oktobra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
04. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
04. okt.
Ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
06. okt.
Sestdiena
10:00 Draudzes nama uzkopšanas talka.
Mīļi aicinām palīgā! Jo vairāk būsim, jo priecīgāk visiem! Sadraudzība noslēdzot.
07. okt.
Svētdiena
10:00 Pļaujas svētki – 20. svētdiena pēc Vasarsvētkiem /Skolotāju diena.
Dievkalpojumu svinēsim kopā ar svētdienas skolas bērniem, jo tā būs arī svētdienas skolas sākuma diena. Mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visa vecuma bērniem.
11. okt.
Ceturtdiena
18:00 Dievkalpojums ar slavas dziesmām.
Dziedāsim kopā ar Aivaru un Kristīni.
11. okt.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
14. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – 21. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
18. okt.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
18. okt.
Ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
21. okt.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – 22. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
21. okt.
Svētdiena
12:00 Katehētiskais (mācību) dievkalpojums.
Dievs kalpo mums dievkalpojumā. Tā redzamais veidols radies no Dieva pavēlēm, no tā kā runāja vai rīkojās mācekļi, un no gadsimtu pieredzes un tradīcijām. Lai Dieva kalpošanu spētu saņemt, mums nepieciešams izprast to. Noturēsim dievkalpojumu, izskatot tā saturu skaidrojot un pārdomājot.
25. okt.
Ceturtdiena
18:00 Taize lūgšanu vakars.
25. okt.
Ceturtdiena
19:00 Lūgšanu stunda.
28. okt.
Svētdiena
10:00 Reformācijas svētkiem veltīts dievkalpojums. – 23. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
31. oktobris ir Reformācijas diena. Tā ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliska dzimšanas diena. Šajā dienā, 1517. gada 31. oktobri, augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm.
28. okt.
Svētdiena
Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā, Mārtiņa ielā 3. Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu – labdarības aptieku.

NB! Tiem, kam nepieciešams noteikt holesterīna vai cukura līmeni, nāk plkst. 9:00 uz doktorātu.

01. nov.
Ceturtdiena
18:00 Visu svēto diena.
1. novembris ir Visu svēto diena. Lai arī luteriskās ticības apliecības noliedz svēto piesaukšanu vai pielūgšanu, tomēr svēto pieminēšana un godināšana ir svarīga mūsu pašu un mūsu baznīcas garīgajai dzīvei.
01. nov.
Ceturtdiena
19:00 Bībeles stunda.
04. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – 24. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
04. nov.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.
08. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
11. nov.
Svētdiena
10:00 LĀČPLĒŠA DIENAI veltīts dievkalpojums – 25. svētdiena pēc Vasarsvētkiem.

Draudzes aktualitātes

 • Draudzes BIBLIOTĒKA ir sakārtota un atvērta. Bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00 un “diakonijas” svētdienās. Bibliotēkas vadītājas Agrita un Anita aicina uz lasītāju klubiņu otrdienās, kad notiks skaļā lasīšana un sarunas.

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Aicinājums pieteikties KALPOT draudzes nama uzkopšanā.

  Veidosim draudzīgu grupu, kas sapulcējas gan kopīgai lūgšanai, gan sadraudzībai, gan svētīgam darbiņam draudzes nama uzkopšanā.

 • Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni, savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Svētdienas darbojas svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pakaļ bērniem uz draudzes namu.

  • Pirmajā mēneša svētdienā – ģimeņu dievkalpojums;
  • Otrajā un ceturtajā mēneša svētdienā – Godly Play nodarbība;
  • Trešajā mēneša svētdienā – radošā un mūzikas nodarbība.

   

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”.

  Nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā, otrajā stāvā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287.

  Pirmā nodarbība 2018./2019. gada sezonā notiks 1. novembrī.

 • Nāc, dziedāt, Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00. Diriģente Laima Vikmane: tālr. 26345526, e-pasts: vikmane.laima@gmail.com.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidtras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!