Oktobris Rīgas Mārtiņa draudzē

oktobris_rmd
Mēneša aktualitātes:

 • Diakonijas drēbju istaba;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Svētdienas skola;
 • Mazuļu skoliņa “Silīte”;
 • Lūgšanu un bībeles stundas;
 • Ziedojumi draudzei;
 • Notikumu grafiks.


Oktobra mēneša grafiks

Datums Diena Laiks Notikums
1. okt. Sv. 10:00 Pļaujas svētki – septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Dievkalpojumu svinēsim kopā ar svētdienas skolas bērniem, jo tā būs arī svētdienas skolas sākuma diena. Mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visa vecuma bērniem. Piedalās Mārtiņa draudzes koris.
5. okt. Ce. 18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
8. okt. Sv. 10:00 Svētdienas dievkalpojums.
11. okt. Tr. 18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
11. okt. Tr. 19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām 2. Korintiešu vēstuli.
12. okt. Ce. 18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
15. okt. Sv. 10:00 Svētdienas dievkalpojums.
Sadraudzība pēc dievkalpojuma ar pārdomām gatavojoties reformācijas piecsimtgadei.
19. okt. Ce. 18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
21. okt. Se. 10:00 Lielā rudens lapu talka pie baznīcas.
Līdzi grābekļi, cimdi un darbotiesprieks.
22. okt. Sv. 10:00 Svētdienas dievkalpojums.
25. okt. Tr. 18:00 Lūgšanu stunda baznīcā.
25. okt. Tr. 19:00 Bībeles stunda baznīcā.
Lasām 2. Korintiešu vēstuli.
26. okt. Ce. 18:00 Taize lūgšanu vakars.
29. okt. Sv. 10:00 Reformācijas piecsimtgadei veltīts dievkalpojums.
31. oktobris ir Reformācijas diena. Tā ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliska dzimšanas diena. Šajā dienā, 1517. gada 31. oktobrī, augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm.
29. okt. Sv. Pēc diev- kalpo- juma Diakonijas diena – draudzes namā.
Laipni aicinām apmeklēt:

 • sadraudzību visiem kopā;
 • drēbju istabu;
 • draudzes doktorātu ar ģimenes ārsti Kristu, dermatologu Dainu un uztura speciālisti Kristīni.
2. nov. Ce. 18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
5. nov. Sv. 10:00 Visu svēto dienai veltīts dievkalpojms.
1. novembris ir Visu svēto diena. Lai arī luteriskās ticības apliecības noliedz svēto piesaukšanu, tomēr svēto pieminēšana mums ir tikpat svarīga, kā kādai tautai savu varoņu, vadoņu un priekšgājēju pieminēšana. Mēs pateicamies par viņu devumu Baznīcā, saņemam iedrošinājumu un labu piemēru.
5. nov. Sv. 10:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem! Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni. Kopīga ģimeņu sadraudzība pēc dievkalpojuma. Kas vēlas, paņemiet arī cienastiņu kopīgam galdam.
NB! Svētdienas skolas nodarbība no rīta pirmā dievkalpojuma laikā nenotiek.

Draudzes aktualitātes

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Diakonijas drēbju istabas darba laiks otrdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00.

 • Mārtiņa draudzes koris aicina pievienoties dalībniekus. Kora mēģinājumi notiek draudzes namā Mārtiņa ielā 3 lielajā zālē: otrdienās no 18:30 – 20:00 un svētdienās no 12:30 – 14:00.

 • Svētdienas skolas nodarbības sāksies 1. oktobrī ar dievkalpojumu plkst. 10:00 un kopīgu sadraudzību pēc dievkalpojuma.

  Aicinām tos draudzes locekļus, kuriem ir bērni, mazbērni vai krustbērni savus mazos, mīļos vest uz Mārtiņa draudzes svētdienas skolu!

  Jūs diezgan ātri pamanīsiet problēmas, ja bērns nezinās matemātiku, jo nevarēs kaut ko saskaitīt. Un pamanīsiet latviešu valodas zināšanu iztrūkumu, ja bērns nevarēs kaut ko uzrakstīt. To labumu trūkumu, ko dod Dievs, mēs nepamanām uzreiz. Tomēr tie ir nozīmīgi. Dievs var kļūt par to spēku sirdī, ar kuru tu vari vienmēr justies mīlēts, sargāts, saprasts un pieņemts. Pie Dieva var atnākt kā pie spēka avota grūtībās, miera avota satraukumā, mīlestības avota vientulībā. Tā ir bagātība, kuru neaizvieto pasaules lietas. To no sirds vēlamies dot bērniem. Nodarbības notiek no oktobra otrās svētdienas līdz maija beigām.

  Jūs VECĀKI un KRUSTVECĀKI esat kā Dieva sūtņi saviem bērniem, lai viņus pie Dieva vestu. Atvest bērnu uz svētdienas skolu ir vienkāršākais un tiešākais veids, kā to darīt. Svētdienas skola darbojas: svētdienās, dievkalpojuma laikā, draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, otrajā stāvā. Pirms nodarbībām draudzes namā, bērni ar skolotājām satiekas baznīcā. Pēc grēksūdzes, mācītāja nelielas uzrunas un svētības vārdiem, bērni ar skolotājām dodas uz svētdienas skolas nodarbībām. Vecāki pēc dievkalpojuma nāk pēc bērniem uz draudzes namu.

 • Aicinām uz Mārtiņa draudzes mazuļu skoliņu “Silīte”. Jau pavisam drīz tiksimies pirmajā nodarbībā – 3. oktobrī, otrdien, plkst. 10:00.

  Mazuļu skoliņa “Silīte” – skoliņā uz nodarbībām aicinām vecākus ar bērniem vecumā no pusotra līdz trīs gadiem (var pieteikties vecāki arī ar mazākiem bērniņiem). Šīs nodarbības ir laiks, kad vecāks var būt kopā ar savu bērniņu, sniegt tam nedalītu uzmanību, kopīgi darbojoties, un uz pusotru stundu aizmirst ierastās ikdienas rūpes. Nodarbībās mierīgā gaisotnē sadraudzēsimies, radoši darbosimies, veicināsim bērniem pacietības un uzmanības iemaņas, runas un valodas attīstību, darbosimies ar dažādiem materiāliem un arī aktīvi izkustēsimies.

  Nodarbības otrdienās no plkst. 10:00 līdz 11:30, Mārtiņa ielā 3, draudzes namā. Dalības maksa – ziedojums. Informācija un pieteikšanās nodarbībām: e-pasts: info@martinadraudze.lv, tālr. 28342287.

 • Lūgšanu vakari baznīcā – notiek divas reizes mēnesī otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā plkst. 18.00. Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots. Kristus saka: “ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū.” [Mt 18:19-20]

 • Bībeles stunda baznīcā – notiek divas reizes mēnesī otrajā un ceturtajā mēneša trešdienā plkst. 19.00. Bībeles stunda – tā ir iespēja lasīt Bībeli kopīgi un pārrunāt izlasīto. Dieva vārds mūs aicina studēt Rakstus. “Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.” [2Tim 3:14-17]B

 • Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus, ko būtu labi realizēt jau šajā rudenī, kā piemēram:

  • Priekšnama remonts un vējtvera izbūve baznīcā;
  • Liepu vainagošana;
  • “Zaļās mājas” glābšana Mārtiņa ielā 3.

   

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: mērķziedojuma nosaukumu.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā vai ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048,
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

Paldies par jūsu ziedojumiem!

Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!