Oktobris Mārtiņa baznīcā

OktobrisSveiciens visiem Mārtiņa draudzē!

Oktobra mēneša jaunumi mūsu baznīcā.

Svētdien 4. oktobrī “Pļaujas svētki”. Tā ir mūsu lielā pateicības diena. Šoreiz mūsu svētkus filmēs un pārraidīs LTV. Mums ir iespēja svinēt kopā ar visu Latviju.

Oktobra lūgšanas stundas un Bībeles stundas 7. oktobrī un 21. oktobrī attiecīgi, plkst. 18.00 un plkst. 19.00.

1. oktobrī Sadraudzības svētdiena. Pēc dievkalpojuma sakristejā baudīsim kristīgu sadraudzību un arī Bībeles stundu.

15. oktobrī “Slavēšanas dievkalpojums”. Ceturtdienas dievkalpojumu svinēsim ar jauniešu slavas dziesmām.

25. oktobrī pēc dievkalpojuma atvērtās diakonijas diena. Būs pieejama diakonijas drēbju kamera, pieņems dakterīte Krista, mūsu labdarības aptieka un visiem kopā – sadraudzība.

29. oktobrī ceturtdienas dievkalpojuma vietā Taize lūgšana.

Ievērosim – 31. oktobris ir Reformācijas diena. Tā ir mūsu Luteriskās konfesijas simboliska dzimšanas diena. Šajā dienā, 1517. gada 31. oktobrī, augustīniešu ordeņa mūks Mārtiņš Luters pienagloja savas 95 tēzes, vērstas pret indulgenču tirdzniecību, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm.

1. novembris ir Visu svēto diena. Lai arī luteriskās ticības apliecības noliedz svēto piesaukšanu, tomēr svēto pieminēšana mums ir tikpat svarīga, kā kādai tautai savu varoņu, vadoņu un priekšgājēju pieminēšana. Mēs pateicamies par viņu devumu Baznīcā, saņemam iedrošinājumu un labu piemēru.

1. novembris, Svētdiena:

Dievkalpojumu plkst 10.00 veltīsim reformācijas dienai un visu svēto dienai.

Plkst 12.00 aicinām uz ģimeņu dievkalpojumu. Mīļi gaidīti pilnā sastāvā, ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem. Piedalīsies mūsu svētdienas skolas bērni.

Svētdien, 8. novembris, “Mārtiņdiena” Mārtiņa draudze to svin kā savu vārda dienu un dibināšanas dienu. Šogad būs īpaši viesi, Piņķu Jāņa draudze un māc. Andris Krauliņš.

  • Mūsu dievkalpojumi Svētdienās plkst. 10:00 un ceturtdienās plkst. 18:00.
  • Baznīca ir atvērta darba dienās no plkst. 16:00 – 19.00 lūgšanām, meditācijai un pārdomām.
  • Pateicamies par jūsu ziedojumiem. Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum.
  • Par visu pārējo sekojiet informācijai mājas lapā www.martinadraudze.lv