Novembris Rīgas Mārtiņa draudzē

 • Baznīcas gadagrāmata;
 • Mārtiņa draudzes koris;
 • Saimnieciskie ziņojumi;
 • Atvērtās baznīcas stundas;
 • Bibliotēka un ‘grāmatu’ galds;
 • Notikumu grafiks.

Novembra mēneša grafiks

Datums Laiks Notikums
03. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums – VISU SVĒTO diena (1.XI)
03. nov.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
06. nov.
Svētdiena
8:30 – 9:45 Dakteres Krista un Dina pieņems pirms svētku dievkalpojuma draudzes namā.
06. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas svētku dievkalpojums – divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Rīgas Mārtiņa baznīcai – 170. (Mārtiņa baznīca ir iesvētīta 1852.gada 7. novembrī).
Dievkalpojumā piedalīsies mācītāji Aivars Smuidris un Andrejs Irbe, ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja, LELB Rīgas Mārtiņa draudzes koris diriģentes Almas Kalniņas vadībā.
06. nov.
Svētdiena
pēc diev- kalpo- juma Svētku sadraudzība baznīcā.
06. nov.
Svētdiena
pēc sadrau- dzības No māsu draudzes Travemindē saņemts jauns palīdzības sūtījums. Aicinām apmeklēt drēbju istabu draudzes nama lielajā zālē.
10. nov.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums ar slavas dziesmām.
10. nov.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
13. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
13. nov.
Svētdiena
12:00 Ģimeņu dievkalpojums – dievkalpojums ģimenēm ar bērniem.
Esiet mīļi gaidītas ģimenes pilnā sastāvā ar visiem trokšņojošajiem, smejošajiem un nemierīgajiem!
17. nov.
Ceturtdiena
18:00 Latvijas Republikas proklamēšanai veltīts dievkalpojums.
Dievkalpojuma noslēgumā svētku sveiciens no kora “BURTNIEKS”
17. nov.
Ceturtdiena
19:45 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
20. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Mūžības svētdiena – mirušo piemiņas diena.
Baznīcas gada noslēgums.
24. nov.
Ceturtdiena
18:00 TAIZE lūgšanu vakars.
24. nov.
Ceturtdiena
19:15 Lūgšanu stunda baznīcā.
Šajā laikā iespējams saņemt eļļas svaidīšanu slimību gadījumā.
27. nov.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa pirmā svētdiena.
Baznīcas gada sākums.
01. dec.
Ceturtdiena
18:00 Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
01. dec.
Ceturtdiena
19:15 Bībeles stunda baznīcas sakristejā ar iespēju pieslēgties arī ZOOM platformā.
04. dec.
Svētdiena
10:00 Svētdienas dievkalpojums – Adventa otrā svētdiena.

Draudzes aktualitātes

 • Iespējams iegādāties Baznīcas gadagrāmatu 2023. gadam baznīcā vai kancelejā.

 • Nāc dziedāt Mārtiņa draudzes korī!

  Mārtiņa draudzes kora mēģinājumi notiek draudzes namā, Mārtiņa ielā 3, lielajā zālē: trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 un svētdienās no plkst. 12:30 līdz 14:00. Diriģente Alma Kalniņa: tālr. 26433211, e-pasts: almakalnina@gmail.comEsiet mīļi gaidīti!

 • Baznīca atvērta apmeklētājiem, lūgšanām un meditācijai katru darba dienu no plkst. 16:00 līdz 19:00.

  Ja sajūti aicinājumu kalpot baznīcas atvērtajās stundās (trīs stundas reizi mēnesī), tad esi mīļi aicināts pievienoties dežurantu grupai. Papildus informācija par kalpošanas iespējām pie dežurantu koordinatores Vizmas Kigitovičas, tālr. 26575256, e-pasts: vizma.kigitovica@gmail.com . Visu vārdā – pateicība tiem, kas dežurē!

 • Draudzes bibliotēka atvērta otrdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00.

 • Kancelejā, tās darba laikā,  iespējams iegādāties arī grāmatas no draudzes grāmatu ‘galda’.

 • Saimnieciskās lietas – Paldies par veiktajiem ziedojumiem!!!

  • Turpinās baznīcas logu iekšējo vitrāžu un logu rāmju restaurācija.
  • Šobrīd baznīcā notiek divu ārējo biforo logu nomaiņa.
  • Turpinām vākt ziedojumus baznīcas logu nomaiņas projektam “Ielaid gaismu”.
  • Pakāpeniski veicam baznīcas žoga remontu.
  • Baznīcas granulu apkures katlam baznīcā ir iegādātas granulas visai apkures sezonai.
  • Baznīcas sakristejā uzstādīts jaunais granulu apkures katls.

  Veicot mērķziedojumu, ikviens var atbalstīt draudzei svarīgus projektus.

 • Pateicamies par jūsu ziedojumiem! Tas uztur mūsu kopīgo kalpošanu Kristum!
  Lūgums reizi gadā veikt ikgadējo reģistrēto ziedojumu. To iespējams veikt draudzes kancelejā – skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kā arī ar pārskaitījumu uz bankas kontu.

  Rekvizīti ziedojumam:
  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Rīgas Mārtiņa draudze,
  Reģ. nr. 90000362835,
  SEB banka AS: LV23UNLA0003000701308 vai
  Swedbank AS: LV45HABA0551020287048
  Maksājuma mērķī, lūdzu, norādiet: draudzes locekļa vārds, uzvārds, dzimšanas datums.

 • Atcerieties, ka draudzes kopīgais lūgšanu laiks ir katru dienu plkst. 21:00. Izvēloties lūgšanai šo laiku, esam vienoti kopīgā lūgšanā.

  Lūgsim kopā. Lūgsim viens par otru. Lūgšana ir kā draudzes asinsrite un spēka avots.

  “Pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā.” [2Tes3:16]

  Paldies par jūsu ziedojumiem!

  Esiet mīļi gaidīti Mārtiņa baznīcā!!!